Terugblik door Anja Wassing

Afscheid
26-09-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Beste collega’s en partners van het programma aanval op schooluitval.

Zoals jullie al begrepen hebben is met de komst van Annie van Doremalen een goede opvolger gevonden voor de coördinatie en sturing van het programma VSV in onze Regio.

Terugblik
Ik heb het afgelopen jaar met veel plezier en enthousiasme het programma aangestuurd en met velen van jullie samengewerkt om een bijdrage te leveren aan goed onderwijs. Onderwijs en docenten die aansluiten bij behoeften van leerlingen en gevarieerd inspeelt op verschillende leerstijlen. Een goed geroosterd en gevarieerd onderwijsprogramma met een duidelijke structuur. Onderwijs, begeleiding en aandacht, waardoor leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd worden om hun opleiding af te maken en een diploma te halen. In de projecten zijn veel nieuwe aanpakken uitgeprobeerd. Daardoor hebben we inmiddels veel goede voorbeelden van werkwijzen en concepten, die in de praktijk zijn ontwikkeld en uitgetest; voorbeelden die hebben bewezen dat het anders kan en dat het ook effect heeft. Samenwerken tussen VMBO en MBO, elkaars onderwijspraktijk beter leren kennen, een warme overdracht, betrekken van ouders, zorg, en anderen in de omgeving van de leerlingen / studenten intensiveren en verbeteren van contacten met bedrijven, deskundigheidsbevordering en delen van kennis…. Het verschil zit vaak niet in wat we doen, maar juist in hoe we het doen. Stoppen met wat niet werkt en experimenteren met andere vormen en methodieken, samenwerken met nieuwe partners met aanvullende expertise … Het werkt!!

Bedankt!
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de fijne contacten en samenwerking. We waren het niet altijd eens maar we bleven toch met elkaar in gesprek. Het ging niet in de eerste plaats om geld (alhoewel dat niet onbelangrijk was) maar over samen werken voor leerlingen en studenten, die recht hebben op aandacht, op goed onderwijs en begeleiding en een extra steuntje in de rug, als dat nodig is.

In het bijzonder bedank ik de leden van “mijn” programmateam, die met Annie blijven zorgen dat goede voorbeelden worden benut, good practices worden geborgd en kennis wordt gedeeld. Een enthousiast gedreven team, dat zich met hart en ziel inzet om de projecten tot een succes te maken, maar ook kritisch blijft op het behalen van de resultaten. We hebben veel gediscussieerd, hard gewerkt maar ook veel gevierd en gelachen. Blijf af en toe dromen, durf fouten te maken en laat het succes van de jongeren je drijfveer zijn. Maak het verschil! Veel succes allemaal.

Anja Wassing