Ik wens mijn opvolger dezelfde ervaring toe als ik gehad heb!

Afscheid Claudine Hogenboom
24-11-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Claudine Hogenboom

Beste collega’s en partners van het programma VSV. 

Sommigen van jullie hebben begrepen dat ik per 1 december mijn werkzaamheden bij het Summa College beëindig. Zonder dat ik nog zicht heb op een nieuwe baan, heb ik besloten de tijd te nemen mijn eigen loopbaan onder de loep te nemen.

Dat ik daarbij ook de inhoudelijke ondersteuning in het programma VSV moet loslaten, gaat mij aan het hart.

Het mooie van het uitvoeren van die ondersteuning was dat ik iedere keer weer relevante en interessante gesprekken heb mogen voeren over wat onderwijsmensen beweegt en met welke vragen zij dagelijks geconfronteerd worden. De gesprekken over concrete studenten hebben mij geraakt: wat heeft nu gemaakt dat juist deze studenten uitgevallen zijn? Daarnaast zag ik welke mooie en gevarieerde oplossingen gekozen werden voor hetzelfde probleem: ‘hoe houden we onze jongeren binnenboord’? 

Ik heb het als een voorrecht ervaren om met zoveel verschillende mensen te mogen samenwerken en ik heb genoten van de veerkracht die we blijken te hebben om steeds weer dingen bij de kop te pakken.

Ik heb geleerd dat ik een verbindingsofficier kan zijn tussen alle partners in dit traject. Ik mocht me in die rol overal mee ‘bemoeien’ en dat werd ook van mij verwacht. Daardoor voelde ik me in mijn kracht gezet en kon ik blijven groeien. Hiervoor dank ik mijn directe collega’s Annie, Angelique, Arold, Floortje, Hans, Saskia en Suzie (en Anja), omdat ik door hen ontdekt heb iets te kunnen wat ik nog niet van mezelf wist.

En dat is wat het programma VSV ook beoogt: jongeren binnenboord houden door zicht te krijgen op wie ze zijn en ze daardoor in hun kracht te zetten. 

Ik wens mijn opvolger dezelfde ervaring toe als ik gehad heb!