Nieuwe project ondersteuner

Anke Coolen
25-03-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Anke Coolen

Anke Coolen is werkzaam bij het ROC Ter AA in Helmond en is daar verantwoordelijk voor projecten en cijfers rondom VSV.  Ze heeft zich daar intensief bezig gehouden met het terugdringen van Voortijdige Schoolverlaters. ‘Een aantal jaren geleden hebben we flink wat maatregelen genomen om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen’, zegt Anke. Anke heeft enthousiaste en bevlogen verhalen en voorbeelden van succesvolle maatregelen uit de praktijk.

Succesvolle maatregelen
Iedere nieuwe leerling krijgt bijvoorbeeld een persoonlijke intake. Daarnaast zijn er doorstroomcoaches voor leerlingen waarvan we verwachten dat de overstap van vmbo naar mbo behoorlijk groot zal zijn. Die coaches hebben al op het vmbo contact met de leerlingen en na de overstap naar het mbo blijven ze contact houden. En voor iedere leerling is er veel aandacht aan studieloopbaanbegeleiding.

Gezien, gehoord en gemist voelen
Het belangrijkste om Voortijdig Schoolverlaten te voorkomen is persoonlijke aandacht zegt Anke. ‘Veel persoonlijke aandacht is het beste middel. We houden het verzuim goed in de gaten, want vaak is dat een eerste signaal. We overleggen daarover met de leerplichtambtenaren.’  De persoonlijke aandacht zorgt er voor dat de student net iets harder ‘gaat lopen’. ‘Persoonlijke aandacht zorgt er voor dat ze zich gezien, gehoord en gemist voelen. Ze zullen dan net dat stapje extra zetten om de opleiding succesvol af te ronden’.

Er écht alles aan gedaan
Een rapportvergadering die Anke bijwoonde vond ze een eye-opener en ze was geschokt over hoe makkelijk een student soms werd weggestuurd. ‘Docenten keken soms niet verder dan dat een leerling niet wil en wisten dan niet wat ze met deze leerling aan moesten. Het is dan makkelijk om een student af te rekenen op zijn cijfers en hem weg te sturen op een rapportvergadering. Persoonlijke aandacht is juist dan heel belangrijk om te weten te komen wat er achter het ‘niet willen’ zit. De student heeft toch ooit voor deze opleiding gekozen en er is meer aan de hand.  Nu laten we een student pas de school zonder diploma verlaten als we het gevoel hebben er écht alles aan gedaan te hebben en dat stoppen voor deze student op dit moment misschien zelfs het beste is voor die student’.

Anke kijkt er naar uit om haar bijdrage aan het vsv programma te leveren.