VO en MBO moeten VSV gezamenlijk aanpakken

Annie van Doremalen
11-10-2012    Redactie    Nieuwsberichten

Dat vraagt om een strakke regie, vindt Annie van Doremalen, directeur van de school voor Handel & Marketing, school voor Mode, school voor Uiterlijke Verzorging en School voor Transport & Logistiek aan het ROC in Eindhoven. ‘Het probleem moet je gezamenlijk aanpakken. Daarvoor moeten niet alleen de ROC’s in de regio nauw optrekken met elkaar, maar moet je ook het VMBO erbij betrekken. Want juist een goede overgang van het VO naar het MBO is cruciaal. Daar zie je dat schooluitval zich vaak concentreert. Op dat dossier willen we samen met het VMBO stevig actie ondernemen. We merken trouwens dat we met dit verhaal ook steeds meer ingang krijgen bij het VO.’

Van Doremalen spaart ook het beroepsonderwijs niet. Inclusief haar eigen onderwijsinstelling. ‘We steken de hand ook in eigen boezem. Want voor onze studenten die een verkeerde studie- en beroepskeuze hebben gemaakt blijkt het heel moeilijk te zijn om tussentijds over te stappen naar een andere richting. Nu is dat de eerste tien weken van een schooljaar mogelijk. Maar als je bijvoorbeeld in december een andere richting in wil slaan is dat onmogelijk. Je hebt als school wel wat volume nodig, voor vijf of tien studenten kun je geen apart klasje inrichten. We hebben tot op heden geen sluitende oplossing voor dit probleem. Daar ligt een grote uitdaging’, vindt ze. Voor de zomervakantie gaf Van Doremalen op een speciale bijeenkomst van regionale onderwijsinstellingen een inkijkje in de achterliggende VSV problematiek. Met name het ROC Eindhoven en het ROC ter Aa in Helmond stonden in haar betoog centraal. In Zuidoost Brabant nemen deze twee scholen het leeuwendeel van de voortijdige schooluitval voor hun rekening. Daarnaast werd gepraat over een tijdspad en normen en doelstellingen voor de komende jaren. Van Doremalen merkt op dat na de tegenvallende uitkomsten van het vorige convenant de geesten nu rijp zijn voor een flinke opwaardering van de VSV- scores. De kaarten liggen gunstig, denkt ze.

Een stevig bouwwerk

‘We hebben het probleem goed in kaart weten te brengen. De regionale probleemanalyse die onlangs tot stand kwam heeft ons daar erg bij geholpen. Er staat nu een stevig bouwwerk. Er zijn goede procedures ontwikkeld en tot op de schaal van de individuele student weten we nu wanneer er iets mis is. Dat is een belangrijke voorwaarde voor succes. Op het ROC in Eindhoven gaan we VSV op het niveau van kleinschalige teams bestrijden. Dat stelt ons in staat om er bovenop te zitten; zogauw er schooluitval dreigt op te treden kunnen we de betrokken docenten vragen meteen verbeteracties op te zetten. Wij helpen hen met deskundigheid, hulpmiddelen en middelen.’

Op het moment heeft een leerling die aan een studie op het ROC Eindhoven begint 72,6% kans om te slagen. Landelijk gezien komt de onderwijsinstelling daarmee niet slecht uit de bus. Toch moet de lat van Van Doremalen hoger. ‘We willen over drie jaar, als dit convenant afloopt, boven de tachtig procent zitten. Daarbij kijken we niet alleen naar onze eigen regio. Er zijn talloze good practices in de lande waar wij hier ook iets aan kunnen hebben.’ Toch ziet de schooldirecteur van het ROC ook actuele ontwikkelingen die roet in het eten kunnen gooien bij het te lijf gaan van VSV. ‘Ook wij worden getroffen door de effecten van de huidige economische crisis. Met name de BBL-ers dreigen daar als eerste de dupe van te worden. Onder deze groep vallen nu soms al ontslagen. Daardoor is zo’n leerling zijn leerwerkovereenkomst kwijt, kan hij zijn opleiding niet afmaken en komt hij als voortijdige schoolverlater in de boeken. Terwijl wij daar als school geen invloed op hebben.’