Sterk bracht een werkbezoek aan Bekkers Autoschade. Centraal daarbij stond de regionale sectorale samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kenniscentra (branche – scholingsfonds) en onderwijs bij de aanpak van de toenemende jeugdwerkloosheid in Nederland. 

Negen banen
Het afgelopen halfjaar zijn in de regio Eindhoven, in samenwerking tussen VOC, Summa College en de leerbedrijven, negen jongeren die voor een opleiding in schadeherstel hadden gekozen, maar geen leerbaan konden vinden, toch aan een leerbaan geholpen. De leerlingen volgden met steun van OOC elke week een praktijkdag in het VOC opleidingscentrum in Best en liepen twee dagen per week stage bij leerbedrijven. Het doel was leerlingen goed toegerust bij de bedrijven te introduceren en de bedrijven zo te verleiden deze leerlingen een leerwerkplek te bieden. 

Deze opzet is geslaagd, van de elf deelnemers vonden negen jongeren via dit project een baan, de twee afvallers bleken onvoldoende gemotiveerd voor een carrière in de schadeherstelbranche en zoeken nu hun weg in een andere branche.

Aanpak Jeugdwerkloosheid
Het kabinet stelde begin maart een budget van 50 miljoen euro beschikbaar voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid. 25 miljoen daarvan is gereserveerd voor de 35 arbeidsmarktregio’s. Een belangrijke rol in deze aanpak is weggelegd voor ambassadeur Mirjam Sterk. Door aandacht te geven aan goede initiatieven en beproefde methoden verwacht zij haar steentje bij te dragen. Sterk zal de komende tijd meer werkbezoeken afleggen om kennis te maken met het werkveld.

De School voor Techniek en het Pius X College ondertekenden op 26 november j.l. een samenwerkingsconvenant. Zij gaan samen techniekopleidingen op mbo-niveau 1 en 2 verzorgen in de Kempen. De opleidingen worden zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van techniekbedrijven in de Kempen, zodat leerlingen kunnen worden opgeleid voor en begeleid naar een baan bij een bedrijf in hun directe omgeving. Als opleidingslocatie is gekozen voor het huidige ROC Lascentrum De Kempen aan de Metaalweg 5 in Hapert.

Het doel van dit initiatief is meer leerlingen te interesseren voor techniekonderwijs zodat voldaan kan worden aan de groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven. Pius X en ROC Eindhoven hopen in januari 2013 al te kunnen starten met een eerste groep van circa 20 leerlingen die vanuit Pius X praktijkonderwijs en vmbo zullen instromen. De focus zal in eerste instantie liggen op lassen, plaat- en constructiewerk en mogelijk verspanen. Ook heftruckopleidingen staan in de planning.

Met het aanbieden van mbo-opleidingen op niveau 1 en 2 kunnen leerlingen van de praktijkopleiding en het vmbo in circa zes jaar een opleiding op mbo-niveau 2 afronden. Hierbij is de verwachting dat een groot deel van deze leerlingen direct begeleid kan worden naar een betaalde baan. Bij de start van de samenwerking zal de focus vooralsnog liggen op de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL), waarbij leerlingen gemiddeld maximaal drie dagen per week stage lopen bij een bedrijf in de omgeving. De verwachting is dat met ingang van het volgende schooljaar het aantal leerlingen én het aantal deelnemende bedrijven flink kan worden vergroot.

Vandaag wordt op MBO City, hét evenement voor de onderwijsprofessional in Ede, de Stagemarkt App gelanceerd. Een hele bijzondere App: het idee kwam van drie mbo-studenten. Quincy Dagelet (17), Michael Maltha (17) en Thomas de Bakker (19), kregen het idee, zochten samenwerking met de applicatieontwikkelaar en de Stagemarkt App werd een feit.

Simpel en snel
Bijna alle studenten hebben een smartphone en zo is zoeken naar en stageplaats gemakkelijker dan ooit. De App heeft een aantal extra's ten opzichte van de site stagemarkt.nl.  Je kunt op een plattegrond zien waar het erkende leerbedrijf gevestigd is en je ziet gelijk de afstand vanaf jouw locatie. Zoekopdrachten kun je bewaren en direct mailen of bellen naar het leerbedrijf is ook mogelijk.  De Stagemarkt App is beschikbaar in de AppStore.