Belactie verloren zonen en dochters

Doel Het project verloren zonen en dochters (Summa College en ROC ter AA) is uitgevoerd in de periode van 1 april tot en met 1 oktober 2015 en was er op gericht om de beweegredenen van voortijdig schoolverlaters te onderzoeken en daarnaast de vsv-er terug naar school te begeleiden.
Thema Blijf in verbinding
Omschrijving

Verloren zonen en dochters zijn jongeren in de leeftijdscategorie tot 23 jaar, die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten. Om de beweegredenen van de schoolverlaters te onderzoeken en/of deze jongeren terug te begeleiden naar school is er gezamenlijk met het RMC een belactie uitgevoerd.

Schoolsoort MBO alle niveau’s
Aanpak Individuele aanpak
Contactschool Aanval op schooluitval Regio 37 Zuidoost Brabant in samenwerking met Summa College & RMC gemeente Eindhoven en ROC Ter AA & RMC Helmond.
Download(s) Product pdf

Bijlage Literatuur de gevonden zonen