Wethouder Visscher op bezoek in ondersteuningsruimte Summa College

Bezoek Wethouder Summa College
06-06-2016    Redactie    Nieuwsberichten

Wethouder Visscher op bezoek in ondersteuningsruimte Summa College

Ik ben ervan onder de indruk’
Wethouder Jannie Visscher van Eindhoven sprak lovende woorden na een bezoek aan een ondersteuningsruimte van het Summa College op locatie Sterrenlaan 10. De ruimte is bedoeld voor studenten die extra begeleiding nodig hebben. “De studenten worden hier goed op pad geholpen. Ik ben ervan onder de indruk. Ze geven allemaal aan dat ze er echt iets aan hebben.” Een mooi compliment voor Sanne Verstraeten die als pedagogisch medewerker de studenten in deze ruimte begeleidt. “Ze geven jou allemaal een goede beoordeling”, aldus de wethouder.
Het ondersteuningslokaal is één van de middelen die worden ingezet tegen voortijdige uitval van studenten. Er komen studenten die bijvoorbeeld extra ondersteuning of rust nodig hebben bij het maken van huiswerk, maar ook studenten met gedragsproblemen. Wethouder Jannie Visscher, onder meer belast met Onderwijs en Jeugdzaken, nam eind mei samen met enkele ambtenaren ruim de tijd om met de aanwezige studenten te praten.

Goed uitleggen
De één krijgt hulp bij het plannen van opleiding en huiswerk. Een ander is rustig huiswerk aan het maken omdat de situatie thuis dat niet toelaat. Een derde krijgt hulp bij rekenen. “Sanne kan het goed uitleggen. Eerst haalde ik vaak een 2 of een 3, maar dankzij de begeleiding haal ik nu regelmatig een 7. Ik denk dat ik binnenkort mijn diploma haal”, vertelt een derde. Een vierde student heeft haar opleiding inmiddels afgebroken en is nu haar cv aan ’t het bijwerken, omdat ze in een andere branche aan de slag wil, mogelijk in combinatie met een opleiding.

Luisterend oor
De pedagogisch medewerker is geen docent die een hele klas onder zijn of haar hoede heeft. Sanne: “Je staat wat meer naast ze. Op de een of andere manier lukt het even niet met ze. Ik bied eerst een luisterend oor bieden en vervolgens gaan we samen op zoek naar oplossingen.” De student blijft meestal in de eigen klas actief en komen daarnaast een of twee keer per week naar de ondersteuningsruimte.
Niet alle scholen en clusters binnen het Summa College hebben een ondersteuningsruimte. Dat zou wel goed zijn, zegt Kirsten Hamelink, zorgcoach van de School voor Horeca. “We hebben hier ook studenten die uitvallen binnen onze opleidingen en na een studiekeuzetraject voor een andere school kiezen. Het zou dan beter zijn als ze zich in een ondersteuningsruimte van die school kunnen voorbereiden.” Directeur Linda van Steenhoven (o.a. Ster College en School 23) maakte bekend dat hierover gesproken is in het management en dat op andere scholen vergelijkbare vormen van ondersteuning komen. Het idee moet nog nader worden uitgewerkt.

Leerplicht-plus
Een ander middel in de strijd tegen voortijdige uitval is de zogenoemde Leerplicht-plus ambtenaar. Dit zijn leerplichtambtenaren die een aantal dagdelen per week op mbo-scholen aanwezig zijn. Het directe contact tussen ambtenaren, docenten en studenten draagt bij aan het voorkomen van (langdurig) verzuim, vaak een voorbode van uitval. Op een aantal Summa-scholen is een pilot succesvol verlopen. Wethouder Visscher en Annie van Doremalen (programmadirecteur Aanval op de Schooluitval RMC regio 37) maakten bekend dat dit op meerdere scholen in Eindhoven wordt voortgezet, niet alleen bij het Summa College, ook bij Helicon, SintLucas en De Rooi Pannen.