Ouderpanel: een brug tussen thuis en school

Bij elkaars wereld betrokken
24-11-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Familie betekent voor jongeren heel veel en is zelfs het belangrijkste als het gaat om beslissingen nemen omtrent school en stage. Samen thuis praten over de persoonlijke toekomst, de studiekeuzes en het belang van de opleiding. Kinderen geven hun ouders een 8 voor ondersteuning hierin, de vakdocent en de schoolbegeleiders krijgen een zesje, blijkt uit onderzoeken. Ouders zijn zó belangrijk.

We kunnen het niet alleen
Met het VSV (Voortijdige Schooluitval) programma zagen we dat verzuim een duidelijk signaal is: alle uitvallers verzuimden. We keken daarom naar het verhaal achter het verzuim om te kijken of we wel de juiste dingen doen en of we nog dingen kunnen verbeteren. Twee jaar geleden onderzochten we al, wat het verhaal is achter uitval. En sinds dit schooljaar wordt iedere student, én zijn ouders, gebeld bij een verzuimmelding zonder ziekmelding. 'We willen graag dat je op school zit', was de boodschap. Wellicht is het een signaal waar we iets aan kunnen doen. Maar niet op alles heeft de school invloed en we kunnen het niet alleen. Uit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat 30% van de studenten te laat naar bed gaat en dit kan tot verzuim leiden. Hiervoor hebben we de hulp van de ouders nodig. 'Studeren doe je dan wel zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen.' De school, de student én de ouders zijn de 3 pijlers die van belang zijn voor een succesvolle schoolloopbaan. Uit onderzoek blijkt dat het zeer positieve resultaten heeft als ouders en school samenwerken.

Mee aan de slag
School en thuis, beiden hebben verantwoordelijkheden naar de jongere. Het afstemmen van die verantwoordelijkheid is belangrijk. Francien Baltussen, teamleider Commerciële Beroepen bij het Summa College: 'Wij als school doen natuurlijk al het nodige en hebben ook allerlei ideeën maar is dit ook waar ouders behoefte aan hebben? Tijdens een algemene ouderavond hebben we gevraagd aan de ouders 'hoe zouden we ouders nog meer kunnen betrekken?'. We maken nu bijvoorbeeld een informatiegids en nieuwsbrief. En met een ouderpanel gaan we nu aan de slag. Ook voor ons is het de eerste keer dat we een ouderpanel oprichten en we hebben daarvoor hulp ingeschakeld van een bureau dat ervaring heeft met ouderbetrokkenheid.'

Bij elkaars wereld betrokken
Preventief met alle betrokkenen praten in een panel. Contact organiseren, mee denken, mee beslissen. De school heeft er nog geen ervaring mee, maar de eerste stappen zijn gezet. Een oproep aan de ouders om deel te nemen aan een ouderpanel, samen op pad te gaan en bij elkaars wereld betrokken te raken. Op maandagavond 1 december vindt de kick off plaats.