Bij goed onderwijs horen ook kansen op de arbeidsmarkt

Bij goed onderwijs horen ook kansen ...


Gerrit van der Wende, directeur Samen werkingsverbond VO Eindhoven-Kempenland.

Van der Wende ziet het convenant Voortijdige Schoolverlaten vooral ook als een podium voor onderwijskundige innovatie. ‘Natuurlijk is de loketfunctie ook belangrijk. Er moet een goede overdracht en koppeling van gegevens zijn. Maar we moeten ook goed kijken naar de inhoud van het onderwijs. Onze omgang van leerlingen en scholieren is weinig fl exibel, omdat het heersende schoolsysteem dat onvoldoende mogelijk maakt. Mag je bijvoorbeeld van een docent voetstoots verlangen dat hij zonder coaching of begeleiding goed met moeilijke leerlingen om kan gaan? Volgens mij is er op dat vlak nog veel te verdienen.’ Hij merkt bijvoorbeeld dat er nog te vaak wordt ‘doorgemodderd’ met moeilijke leerlingen die keer op keer dreigen af te haken. ‘Docenten proberen vanuit idealisme en warme betrokkenheid soms té hard zorgleerlingen op het goede pad te krijgen.’

Kritische vragen

Iedereen een passende opleiding en aan de bak in de samenleving; dat is de horizon die lonkt als de samenleving erin slaagt spijbelen en schoolverzuim te tackelen. ‘Daar horen echter kritische vragen bij’, vindt Van der Wende. ‘Bijvoorbeeld hoe je met je zorgleerlingen moet omspringen. Horen ze in een specialistisch of een inclusief schoolmodel zoals de Verenigde Staten dat kennen?’ Verder is voor de directeur van het Samenwerkingsverband passend onderwijs niet synoniem aan een diploma.

‘Daar worden de scholen echter wel op af gerekend, met alle druk van dien. Het doet bovendien geen recht aan de vaak heel gecompliceerde situatie van moeilijke jongeren. Is een kind er wel mee gebaat om iets te weten over de prehistorie als hij tegelijkertijd niet met geld kan omgaan. Voor mij is goed onderwijs een systeem dat kinderen in staat stelt zich goed te ontwikkelen en zelf in hun bestaan te voorzien. Daar horen ook kansen op de arbeidsmarkt bij. Je doet een leerling er geen plezier mee door hem onder te brengen in een systeem waarin hij constant met zijn eigen falen wordt geconfronteerd.’