Inspirerende en leerzame bijeenkomst werkstroom Doorlopende Leerlijnen

Bijeenkomst 18 januari
14-02-2013    Redactie    Nieuwsberichten

Projectleiders van de werkstroom Doorlopende Leerlijnen

Op 18 januari kwamen de projectleiders van de werkstroom Doorlopende Leerlijnen bij elkaar. In deze werkstroom zijn de projecten vooral gericht op de doorstroom tussen vmbo en mbo.

De projectleiders presenteerden aan elkaar welke resultaten hun onderzoek heeft opgeleverd, dat zij in de maanden daarvoor hadden uitgevoerd. In dat onderzoek heeft men met name  gekeken naar de redenen waarom leerlingen in het eerste leerjaar van de opleiding uitvallen, met name in de niveau 2 opleidingen. Hiervoor is een groot aantal dossiers van leerlingen onderzocht. De belangrijkste conclusies vormen de basis voor de projecten die de komende jaren worden uitgevoerd. Voor een aantal activiteiten gebeurt dat ook samen met het VMBO.

Verbeterpunten
De overdracht van leerlingen aan het MBO kan worden verbeterd door de ouders nauwer bij de school te betrekken. Zij worden voortaan nadrukkelijk gevraagd  om deel te nemen aan het eerste intakegesprek. Daarnaast zal ook het gebruik van het digitale doorstroomportfolio opnieuw onder de loep worden genomen. Bij een goed gebruik van dit instrument zijn eventuele problemen tijdens de intake al duidelijk en kan er vanaf het begin de gewenste begeleiding worden ingeschakeld. Nu gebeurt dat vaak in een te laat stadium en wordt een leerling te laat doorverwezen naar de gewenste begeleiding. Vaak lukt het dan niet meer om iemand voor de opleiding te behouden.

Automotive
In de opleiding Automotive wordt gekeken hoe er beter kan worden aangesloten op het vmbo- programma ‘Techniek Breed’.Leerlingen die na 6 weken op stage gaan, komen nu vaker in de problemen, omdat zij bepaalde vaardigheden missen die het bedrijf verwacht.

Beroepsbeeld Helpende Zorg & Welzijn
Ook blijkt het beroepsbeeld van de helpende zorg en de helpende welzijn voor menig vmbo-er niet duidelijk te zijn, waardoor men na een stage afhaakt en een ander keuze wil maken. Dit beeld moet bij aanvang van de opleiding helder zijn.

Discussie
De presentaties waren voor de projectleiders onderling heel inspirerend en lokten behoorlijk wat discussies uit. Men was het erover eens dat een dergelijke uitwisseling van ideeën tussen de projectleiders heel leerzaam was en vaker moest gebeuren.