Bijeenkomst cijfers VSV 27 januari 2011

Dienst Uitvoering Onderwijs
01-02-2011    Redactie    Nieuwsarchief

Via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is veel cijferinformatie te krijgen over voortijdig schoolverlaters. Om sturing te kunnen geven aan het eigen VSV-beleid en VSV-acties op grond van cijferanalyses, is het van belang om te weten welke informatie beschikbaar is, hoe die informatie op organisatieniveau is op te halen en hoe die informatie omgezet kan worden naar management-informatie: tijdig, bijgewerkt en direct beschikbaar. In deze informatiebijeenkomst werden tools verstrekt om tot een effectief informatieproces kunt komen.

De volgende vragen stonden daarbij centraal:

  • welke informatie kunt u bij DUO vinden over uw voortijdige schoolverlaters;
  • hoe krijgt u tijdig bijgewerkte informatie over uw organisatie direct beschikbaar;
  • wat betekenen de maand- en andere rapportages;
  • hoe vertaal je de beschikbare VSV-informatie uit de eigen organisatie en van DUO in relevante managementinformatie;
  • hoe voorkom je “onnodige” uitvallers.

De presentaties werden verzorgd door J.Pijfers accountmanager VSV OCW, Jeroen Cevat / Andre Hooiveld van DUO en Presentatie H.Pranger Roc West BrabantHerman Pranger, projectleider VSV van ROC Breda.