Programma-architectuur en criteria voor projecten aangepast

Bijstellingen in het programma
23-10-2013    Redactie    Nieuwsberichten

Bijstellingen in het programma

Na het eerste jaar van het convenant heeft een evaluatie plaatsgevonden. Er is gekeken naar:

  • De organisatie van het programma
  • De lijnen van aansturing
  • Verantwoording en communicatie 
  • De voortgang en resultaten van de afzonderlijke projecten.

Op basis hiervan heeft de stuurgroep besloten de programma-architectuur en criteria voor projecten op een aantal punten aan te passen.Zo vervallen de werkstroomtrekkers, komt er meer ondersteuning voor de projectleiders en wordt het project in twee clusters georganiseerd Nelly Baars, de vorige programma-manager, had voor haar vertrek al geconstateerd dat de architectuur van het programma beter kon. Voor de stuurgroep was dit een reden om bij het aantreden van een nieuwe programmadirecteur dit nog eens goed te evalueren en waar wenselijk bij te stellen. 

De afgelopen weken zijn in dit kader gesprekken gevoerd met een groot aantal deelnemers aan het programma van stuurgroep tot projectleiders. Hieruit kwam onder meer dat het aansturen van teamleiders door werkstroomtrekkers moeizaam verliep. Zeker het aansturen van teamleiders uit een andere ROC was lastig. Ook zijn er grote verschillen in processen en systemen in de verschillende scholen en tussen stad en regio geconstateerd; wat in Eindhoven werkt, werkt niet altijd in Helmond en andersom. Verder waren de lijnen mbt besluitvorming lang. Door het gebrek aan aansturing en de trage besluitvorming kwamen veel projecten langzaam op gang. De programmastructuur bleek op een aantal punten eerder belemmerend te werken dan ruimte te bieden voor nieuwe initiatieven. Anderzijds kende de aanpak ook een aantal pluspunten. De relaties en samenwerking tussen gemeenten en scholen zijn verstevigd en er zijn goede ervaringen met de aanpak op team- en uitvoeringsniveau. Ook de verbinding met de organisaties is positief, maar kan nog wel versterkt worden.

De belangrijkste aanpassingen op een rijtje:

  • De projectorganisatie wordt organisatorisch verdeeld; Eindhoven en Helmond worden apart aangestuurd
  • Werkstroomtrekkers verdwijnen uit de structuur; projectondersteuners worden formeel in de structuur opgenomen
  • PMT breed vervalt; er wordt met de scholen gezocht naar een alternatief wat meer aansluit bij de behoeften van de scholen en is meer gericht op kennisdeling
  • Accenten verschuiven van plannen en analyseren en naar uitvoering en presteren

Hieronder een presentatie met de belangrijkste veranderingen op een rijtje zijn gezet. Als er nog vragen zijn over de nieuwe programmastructuur of anderszins kun je altijd contact opnemen met Anja Wassing: ajm.wassing@summacollege.nl

 

Presentatie