Signaleren van VSV

Doel Wanneer onderwijsprofessionals, die dagelijks met jongeren werken, kennis hebben van de signalen die kunnen leiden tot voortijdig schoolverlaten kan schooluitval makkelijker voorspeld worden en daarmee kan eerder actie ondernomen worden om uitval te voorkomen.
Thema Blijf in verbinding
Omschrijving

In de inspiratiebijeenkomst van donderdag 8 oktober 2015 in het ‘techniekHuys’ (www.techniekhuys.nl) in Veldhoven stond het vroegtijdig signaleren van voortijdig schooluitval centraal. In het proces van signaleren van schooluitval speelt de docent een belangrijke rol. Carlos van Kan vertelt over zijn onderzoek van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) hierover.

Schoolsoort VO en MBO alle niveau’s
Aanpak Individuele- en groepsaanpak
Contactschool Aanval op schooluitval Regio 37 Zuidoost Brabant in samenwerking met ECBO (Expertisecentrum Beroepsonderwijs)
Download(s) Product pdf

Bijlage 1 Presentatie Signaleren van VSV Carlos van Kan
Bijlage 2 Signaal kaartjes
Bijlage 3 ecbo - vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval
Bijlage 4 Verslag inspiratiebijeenkomst signaleren van VSV