‘Leuke vragen, verrassend en brengt veel verdieping’

Blik op jong talent
04-04-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Tijdens de inspiratiebijeenkomst van vrijdag 4 april gingen projectleiders en collega’s die met de jongeren, uit het VMBO en MBO, studiekeuzegesprekken voeren, aan de slag met het spel ‘blik op jong talent’. De bijeenkomst had het doel om te zien of dit spel een bijdrage kan leveren aan de keuzeprocessen die jongeren moeten doormaken in de overstap van vmbo naar mbo. Deze inspiratiesessie leverde verrassende inzichten én nieuwe initiatieven op.

De gemotiveerde deelnemers van deze inspiratiesessie gingen zelf ervaren wat het spel is en wat het doet. De reacties waren zeer positief ‘je komt tot een heel ander gesprek’, ‘ik heb heel veel gehoord en weet nu veel meer van de ander en ook van mezelf’ en ‘leuke vragen, verrassend ook en brengt veel verdieping’.

‘Blik op jong talent’ is geen beroepskeuzetest die een beroep oplevert waar de jongere vaak niets mee kan, maar maakt de speler duidelijk wat hij leuk vindt en waar hij goed in is. Daarmee kunnen jongeren bewust een richting kiezen die bij hen past.

Tijdens de bijeenkomst werd bekeken of dit spel te gebruiken is bij de leerlingen/studenten. Men was unaniem van mening dat het spel veel diepgang en inzichten oplevert. Maar ook dat het veel tijd kost. Een punt van aandacht is ook de taligheid van het spel. Maar ondanks dat het spel nadelen heeft, was men unaniem was van mening dat dit spel goed te gebruiken is voor het ondersteunen van (beroeps) keuzes en veel inzichten hierbij oplevert.

Er kwamen vele ideeën op tafel over hoe je dit spel zou kunnen inzetten. In het VMBO zou dit spel bijvoorbeeld ingezet kunnen worden in leerjaar 2, het moment dat de leerling beslist  welke studierichting hij gaat kiezen. Het spel is ook in te zetten tijdens loopbaanbegeleidingsuren. Maar ook tijdens de introductie zou het bruikbaar zijn. Maar niet alleen voor studenten/leerlingen is dit een spel dat veel inzichtelijk maakt. Je kan het ook in je docententeam inzetten om een goed inzicht te krijgen in je eigen en andermans talenten. Dit kan er dan later voor zorgen dat ieders talenten beter worden ingezet.

De bijeenkomst is door de deelnemers als nuttig en leerzaam ervaren.  Met nieuwe ideeën en plannen en afspraken voor samenwerking ging ieder weer terug naar zijn eigen school.

Heb je zelf ook interesse in dit spel? Op deze website vind je meer informatie over dit spel: www.blikopjongtalent.nl. Je kan ook contact opnemen met Claudine of Floortje. Ze willen het spel graag een keer komen uit leggen, met je spelen en kijken hoe je het kunt inzetten bij jou op school.  De volgende inspiratiebijeenkomst is op 15 mei a.s. en ook dan word er weer een spel onder de aandacht gebracht. Wil je mee doen? Dat kan! Meld je aan bij Claudine of Floortje:   Floortje van der Meer (f.vandermeer@summacollege.nl), Claudine Hogenboom (cml.hogenboom@summacollege.nl)