Buddysysteem

Doel Studenten leerjaar 1 die problemen ervaren kunnen terugvallen op de hulp van medestudenten uit leerjaar 2. Hierdoor neemt de kans op voortijdig schoolverlaten af.
Thema Blijf in verbinding
Omschrijving Bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in de directe omgeving een rol spelen. Daar horen medestudenten ook bij. We gaan ervan uit dat medestudenten een meerwaarde kunnen bieden op de volgende punten; inlevingsvermogen, geruststelling, ervaringsdeskundigheid (been there, done that), duidelijkheid etc.
Schoolsoort VO en MBO alle niveau’s
Aanpak Groepsaanpak
Contactschool Summa Welzijn
Download(s) Product pdf