CijfersDe voorlopige VSV-cijfers over het schooljaar 2013 – 2014

Vooral mbo-scholen doen het beter

10/02/2015 - Op 9 februari publiceerde het ministerie de voorlopige cijfers over 2013-2014. - Lees meer ...


Cijfers nagenoeg hetzelfde gebleven

De nieuwste cijfers

26/11/2014 - Het aantal voortijdige schoolverlaters is het afgelopen school jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat bleek uit cijfers van de gemeente Eindhoven. - Lees meer ...


Voortijdige schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

ROA rapport

27/08/2014 - De economische crisis hield de schoolverlaters ook in het najaar van 2013 stevig in haar greep. Onder de voortijdig schoolverlaters (VSV) die de arbeidsmarkt betraden was de werklo - Lees meer ...


"Je moet elkaar én de leerlingen kennen om de goede weg te vinden"

Het verhaal achter de cijfers

16/05/2014 - Het aantal schoolverlaters nam in regio Zuidoost Brabant van 2.200 vsv‘ers in 2005-2006 af naar 1.250 in 2012-2013 (voorlopige cijfers). Een daling van 43%. Dit werd mede berei - Lees meer ...


DUO onderzoek VSV maatregelen convenantperiode 2012-2015

Effectiviteit en succes maatregelen

24/04/2014 - In opdracht van het ministerie van OCW heeft DUO een onderzoek uitgevoerd naar de 299 onderwijs gerelateerde maatregelen die binnen 35 RMC-regio’s zijn ingevoerd tijdens de conve - Lees meer ...


Waar doen we het ook alweer voor?

Een substantieel verschil

11/04/2014 - Het nieuws staat er vol over Abdel H., een Eindhovense jongeman van 20, doodgeschoten tijdens zijn mislukte poging om een juwelier in Deurne te overvallen. Abdel H. was een voortij - Lees meer ...


Filmpje over hoe het gelukt is vroegtijdige schoolverlaters drastisch te verlagen

Een Diploma JAZEKER

27/03/2014 - ROC Ter AA slaagde er in schooljaar 2012 - 2103 in om het aantal vroegtijdige schoolverlaters met ruim 42 procent te verlagen. Kijk in het filmpje hoe dat gelukt is. - Lees meer ...


Aantal vsv’ers in 2012-2013 daalt fors

Resultaten

11/03/2014 -

In januari zijn de voorlopige cijfers 2012-2013 van het aantal voortijdig schoolverlaters gepubliceerd. Hieruit is gebleken dat steeds meer jongeren in het vo en mbo hun diploma - Lees meer ...


Aantal voortijdige schoolverlaters is het afgelopen jaar aanzienlijk teruggelopen

Resultaten per 1 oktober

23/10/2013 - Sinds het vertrek van Nelly Baars is het stil geweest rondom het programma ‘Aanval op Schooluitval’ in onze regio. Dat wil overigens niet zeggen dat er op de scholen niet hard - Lees meer ...