Iedere leerling telt voor ons

Coaching case
10-03-2010    Redactie    Nieuwsarchief

‘Ze gaan van het beschermde VMBO naar een grote school als ROC Ter AA waar veel meer van hun zelfstandigheid wordt gevraagd. Bovendien moeten ze achter een stage aan, wat ook al niet meevalt’, zegt hij.

Wekelijks heeft Curfs een luisterend oor voor zijn pupillen. ‘Om te signaleren hoe het met ze loopt, of er aanpassingsproblemen zijn, hoe de band met de mentor op de nieuwe school zich ontwikkelt. Ik werk met jongeren met het hart op de tong die zeggen waar het op staat. Heel leuk.’ Hij is tevreden over het verloop van de pilot. ‘Afhakers zijn er tot nu toe nauwelijks. Van de 49 leerlingen zitten er nog 47 in het regulier onderwijs.’ Curfs wijt het succes aan de persoonsgerichte aanpak van de pilot. ‘Iedere leerling telt voor ons. We gaan met die scholieren een positieve band aan en betrekken thuis er ook bij. Als die factor stabiel is ben je al een heel eind. Nu onze aanpak vruchten afwerpt, herhalen we dit het lopend schooljaar opnieuw met vijftig leerlingen. Ook de groep die nu op het ROC zit blijven we volgen.’

Koen Curfs (links) en Lena Mastbroek
De 17-jarige Lena Mastbroek uit Helmond heeft er weer zin in na haar recente verhuizing naar de BOL 1 Zorg en Welzijn aan het ROC Ter Aa.

‘Ik vind het fijn dat ik door kan gaan met een studie die bij mij past. Ik wil de kinderopvang in; vooral de kleintjes interesseren me.’ Een half jaar terug zag haar toekomst er minder fl orissant uit. Lena zat op het Vakcollege in Helmond op dood spoor en moest er even uit voor een time out.

‘Daarna heb ik via mijn coach Koen Curfs een stage gekregen in de detailhandel. Dat liep zo goed dat ik een vast arbeidscontract kon krijgen. Dat betekende echter ook werken in andere fi lialen, maar omdat ik niet met het openbaar vervoer durf stond ik na mijn proeftijd weer met lege handen.’ Opnieuw ging Lena Mastbroek daarna om de tafel zitten met haar coach. ‘Daar rolde uit dat ik bij Zorg en Welzijn toch beter op mijn plaats zou zijn. Dat was mijn eigen idee. Ik zie dit nu als een nieuwe kans en ben heel gemotiveerd om er iets van te maken.’ De Helmondse studente is vol lof over haar coach. ‘Hij heeft me op de rails gehouden, want ik heb soms een duwtje in de rug nodig. Zonder die gesprekken zouden een hoop dingen in mijn leven verkeerd zijn gelopen.’