Dé succesfactor is met elkaar voor hetzelfde ideaal willen gaan

Coaching en ondersteuning
10-03-2010    Redactie    Nieuwsarchief

Erik Wissink

‘Aan het eind van de rit moeten we de pilots geëvalueerd hebben, moeten er methodieken liggen die overdraagbaar zijn en waar iedereen iets mee kan, willen we weten welke succesfactoren en knelpunten er op de scholen in het geding zijn en moet op een rijtje staan hoeveel jongens en meisjes we geholpen hebben.’

Zelf heeft hij inmiddels enig zicht op de plussen en minnen bij deze zogeheten Maat werk 2 trajecten. ‘De voornaamste succesfactor is elkaar kennen; met elkaar voor hetzelfde ideaal willen gaan. Ook een warme overdracht is belangrijk en alert zijn op signalen rondom verzuim en schooluitval. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Het grootste risico is volgens mij dat er bij de professionals nogal eens personele wisselingen kunnen optreden. Dat kán een goede relatie tussen coach en scholier in de weg zitten en is niet goed voor de continuïteit.’ 

Wissink bespeurt bij de aanpak van het VSVprobleem verschillen tussen de situatie in Eindhoven en Helmond. ‘Helmond heeft hele korte lijnen; één ROC, één VMBO; en dat allemaal onder één dak. In Eindhoven is draagvlak een belangrijk aspect. Je hebt daar bij het ROC alleen al 21 MBO scholen; krijg dat allemaal maar eens op een lijn. Maar ik merk wél dat het thema ook in Eindhoven sterk leeft.’

Wissink is niet somber over de uitkomst van de strijd tegen voortijdige schooluitval. ‘Het draait om de mogelijkheden van de jongere in de samenleving. Je begeleidt kwetsbare jong volwassenen op weg naar hun toekomst. Dat betekent dat niet alleen het vak centraal moet staan.’