Boeiende workshops op verschillende locaties in Eindhoven

Conferentie “Ken je collega!”
25-03-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Bent u ook van mening dat ...
Ouders betrokken moeten worden …
Er ruimte moet zijn voor het maken van een keuze…
Het onderwijs zo aantrekkelijk moet zijn dat het bij de jongere aansluit…
Begeleiding bij het vinden van een baan of leerplek belangrijk is…
Verbinding maken en houden met de jongere essentieel is…

...om voortijdig schooluitval te voorkomen.

En…wilt u collega’s ontmoeten die hier ook mee worstelen…
Dan bent u van harte welkom op de conferentie “Ken  je collega!”, vanuit het programma ‘Aanval op Schooluitval!’ Zuidoost Brabant.
Deze vindt plaats op 9 april 2015.
Deze collega’s gingen u al voor:

 • De leerplichtambtenaar
 • De decaan
 • De loopbaanbegeleider
 • De mentor
 • De schooldirecteur
 • De ouder
 • De student
 • De teamleider
 • De zorgcoördinator
 • De studentbegeleider
 • De maatschappelijk werker

Het doel van deze conferentie is het stimuleren en vergemakkelijken van het onderling contact tussen al die partijen die betrokken zijn bij een jongere die dreigt uit te vallen of al uitgevallen is.
Ontmoet elkaar tijdens de workshops en de netwerkborrel, deel uw succes en vind antwoord op uw vragen!

Praktische informatie
Tijdens deze middag vinden er drie workshops plaats op verschillende locaties in Eindhoven.

De locaties zijn:

 • Het Tuchthuis met als thema “Wat is goed onderwijs, is er wel goed onderwijs”
  In de vorm van storytelling gaat Abe de Verteller met u op zoek naar goed onderwijs.
 • Het Van Abbe Museum waar “Het verhaal van de jongere zelf” centraal staat.
  Twee studenten van Studentspeakers vertellen over de eigen ervaring van het verloop van het keuzeproces. Hier leest u meer over Studentspeakers.
 • Gemeentehuis Eindhoven met aandacht voor: “ Hoe vormt het netwerk zich om de jongere, welke partijen zijn daarbij belangrijk”.

Hier worden de verschillende actoren in beeld gebracht die betrokken zijn bij een jongere die (dreigt) uit (te) vallen.

Tussen de workshops wordt u, onder begeleiding van een student, lopend naar de volgende locatie gebracht.

Het programma zal starten om 13.00 uur, inloop vanaf 12.30, en zal eindigen om ongeveer

17:00 uur in het Gemeentehuis. Tijdens deze middag wordt er ook gezorgd voor een lunch, hapje en een drankje.

Uiterlijk een week voor aanvang ontvangt u van ons een uitnodiging waarin vermeld staat op welke locatie u start.
Heeft u zich nog niet aangemeld dan kan dat hier.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via 040-269 54 55.