We hebben het goed gedaan met zijn allen! Complimenten aan iedereen!

Daling vsv van 1,81% naar 1,58% in schooljaar 2015-2016
10-04-2017    Redactie    Nieuwsberichten

Al met al zitten we op de goede weg. Zijn we er dan al? Nee, de minister wil dat het aantal schoolverlaters in 2020 landelijk gedaald is naar minder dan 20.000, in 2016 nog ruim 24.500.  Ook stelt de minister ieder jaar voor ieder niveau een prestatienorm vast. En die prestatienorm hebben we niet op ieder niveau gehaald. Op het niveau van de regio hebben we de prestatienorm gehaald bij bovenbouw vmbo en bij mbo niveau 2. Bij de overige niveaus zitten we helaas nog boven de prestatienormen. Als je kijkt naar de landelijke gemiddeldes dan zitten we bij bovenbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo en bij mbo niveau op of onder het landelijke gemiddelde en bij de overige niveaus nog boven het landelijk gemiddelde.

Toch verlaten nog 915 jongeren de school zonder een startkwalificatie. En dat zijn er nog te veel. Ondanks de inzet van iedereen besluiten deze jongeren te stoppen voordat ze het diploma met een startkwalificatie daaraan vast hebben behaald.

Jaarlijks geeft het ministerie van OCW ook een factsheet uit waarin alle gegevens van het betreffende schooljaar staan. In de bijlage vind je het factsheet van onze regio (regio 37). Dit factsheet staat vol met tabellen en grafieken. Hierdoor krijg je een duidelijk overzicht waar het goed gaat, maar ook waar de pijnpunten nog zitten, waar je een stijging ziet, of waar je ziet dat de prestatienorm nog niet is behaald (wordt heel schools in rode cijfers aangegeven). Pijnpunten waarbij je als school/gemeente kunt kijken of het mogelijk is om door nog een extra schepje er bovenop  te doen de norm of de daling wel te realiseren is. 

In het factsheet staat naast een onderverdeling per schooltype en niveau, ook een onderverdeling per gemeente, geslacht, etniciteit of leeftijd. Daarnaast staan er aparte tabellen per school. Deze tabellen zijn echter niet compleet. In de tabellen per school staan alleen maar de aantallen van de leerlingen die ook in regio 37  (Zuidoost-Brabant) wonen.

Voor het MBO geldt dat er ook factsheets uitgegeven worden per MBO. Dus mocht je de achtergronden van de VSV-ers van een MBO willen zien, dan kun je het factsheet vinden op internet. Je moet hiervoor gaan naar http://data.duo.nl . Daar kun je dan naar de betreffende MBO-school gaan. In de bijlage is een overzicht van VSV cijfers per VO school in onze regio opgenomen.

Bijlage: Factsheet VSV per VO school