Cijfers nagenoeg hetzelfde gebleven

De nieuwste cijfers
26-11-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Het aantal voortijdige schoolverlaters is het afgelopen school jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat bleek uit cijfers van de gemeente Eindhoven.

In het onderstaande overzicht (figuur 1) zie je de ontwikkeling nieuwe vsv-ers Regionaal vs. Landelijk voor de periode 2005-2006 tot en met 2013-2014.  De cijfers zijn opgesteld door de gemeente Eindhoven. De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat de cijfers van 2013-2014 nagenoeg hetzelfde zijn gebleven ten opzichte van het jaar 2012-2013.

figuur 1

Hoewel sinds het begin van het programma steeds meer jongeren in het vo en mbo hun diploma halen zijn we er nog niet: de uitval moet het komende jaar nog verder omlaag om de afspraken in het convenant met het ministerie na te komen. We zetten de gezamenlijke inspanningen van scholen, gemeenten en anderen dan ook voort!