Start schooljaar; iedereen goed aangekomen?

De overstaptafel
23-09-2016    Redactie    Nieuwsberichten

Op 23 juni is vanuit het regionaal programma VSV een pilot gedraaid met de overstaptafel. Het doel van de overstaptafel is dat het vo, mbo en gemeente samen aan tafel zitten om leerlingen die nog geen vervolgkeuze hebben te bespreken. Op deze manier zijn de lijntjes kort en kunnen de aanwezigen gemakkelijk met elkaar bekijken of er acties nodig zijn.

Vanuit het vo hebben de Were Di college, Kempenhorst College, Sondervick College, Pius X College, Helicon Opleidingen vmbo, Dr. Knippenbergcollege en Christiaan Huygens College Olympia leerlingen aangedragen die nog geen vervolgopleiding hadden. Deze vo scholen waren ook vertegenwoordigd tijdens de overstaptafel. Uit het mbo waren mensen van het Summa College, ROC Ter AA en Helicon Opleidingen mbo. Ook Leerplicht was aanwezig.

Resultaten overstaptafel
Op 23 juni zijn 39 leerlingen besproken tijdens de overstaptafel met als doel om iedereen geplaatst te krijgen en als dat niet mogelijk is, een alternatief hebben. Van deze leerlingen zijn:

  • 22 leerlingen gestart bij het mbo
  • 2 leerlingen intakefase mbo
  • 1 leerling gestart bij een particuliere opleiding
  • 1 leerling verhuisd buitenland
  • 1 leerling zorginstelling
  • 7 overgedragen aan Leerplicht
  • 5 leerlingen terug VO

Evaluatie overstaptafel
De overstaptafel is geëvalueerd bij het vo en mbo. Uit de evaluatie blijkt dat de overstaptafel als positief is ervaren, decanen zien het nut en willen zeker een vervolg.

Uit de evaluatie zijn een aantal verbeterpunten gekomen, de overstaptafel moet eerder in het voorjaar en vaker georganiseerd worden. Ook moeten er nagedacht worden over hoe de leerling betrokken kan worden.

Voortgang overstaptafel
Het is belangrijk dat de overstaptafel wordt voorgezet. Door de samenwerking wordt het laagdrempeliger om leerlingen te bespreken en voelt het als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de leerling op zijn plek te krijgen. Doordat we gezamenlijk optrekken, is iedereen tijdig in beeld en kan er snel geschakeld worden. Dat is de kracht van de overstaptafel. Korte lijntjes, snel kunnen handelen, inzicht in beschikbare plaatsen in het mbo, inzicht in de leerling en als het niet lukt, direct overleg met de gemeente.