Wat heb je nodig om deze studenten goed te begeleiden?

De plusklas
02-02-2016    Redactie    Nieuwsberichten

Onderwerp van de inspiratiebijeenkomst van 22 oktober was de Plusklas. Een initiatief waarbij studenten worden opgevangen die op dat moment niet op de juiste plek zitten in de opleiding. Tijdens de inspiratiebijeenkomst werd ook een bezoek gebracht aan de ondersteuningsruimte op de Sterrenlaan 10 van het Summa College.

Eén van de belangrijke problemen is het keuzeprobleem maar vaak zit er meer achter (psychosociaal). Het kan ook zijn dat de lessen niet passen (didactisch proces dat niet past). Als het alleen een keuzeprobleem is dan is het vaak wel op te lossen, die andere problemen zijn veel complexer (oriëntatie proces is soms niet goed of ze zijn te jong). Bovendien hebben de jonge studenten een andere leefwereld, weten niet hoe ze het aan moeten pakken of krijgen geen ondersteuning van thuis. Door de bezuinigingen is er ook weinig ondersteuning meer van bijv. GGZE en de problematiek in VO is steeds zwaarder van leerlingen.

Evy Loos, projectleider van de ondersteuningsruimte bij het cluster BFHRSV (Scholen voor Brood & Banket, Facilitaire Dienstverlening, Horeca, Recreatie, Sport en Veiligheid) van het Summa College geeft een toelichting op ‘de ondersteuningsruimte’ die ze hiervoor hebben ingericht.

‘Er zijn binnen het cluster BFHRSV van het Summa College twee ondersteuningsruimtes op twee verschillende locaties. De bezoekers van deze ondersteuningsruimte bestaat uit een zeer diverse groep studenten. Een paar jaar geleden werd al duidelijk dat passend onderwijs zou komen. De zorg- coördinator gaf aan dat hier iets moest gebeuren. Het geld dat vrij zou komen vanuit de overheid werd niet gestoken in het reguliere onderwijs. Dan is er moeilijk te achterhalen wat de opbrengsten uiteindelijk zijn.’

Binnen het cluster is bij de verschillende opleidingen de vraag neergelegd “Wat heb je nodig om deze studenten goed te begeleiden?” De volgende aandachtspunten kwamen hieruit naar voren;

  • Een plek waar ze naar toe kunnen (rust, etc.)
  • Extra ondersteuning taal en rekenen
  • Studenten met ernstige problematiek moeten nog meer begeleiding krijgen
  • Zorgstructuur moet nog strakker geregeld worden.

Daarnaast is onderzocht op welke locatie de nadruk ligt op welke behoeftes. Dus; wat voor type student, waar ligt de behoefte, waar moeten we op investeren?

Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn de ondersteuningsruimtes (op twee locaties) ingericht.

‘Er is intensief gezocht naar geschikte ondersteuners, het ondersteunen vraagt veel van de begeleiders. Het doel is dat het losgekoppeld wordt van het onderwijs om de student even mens te laten zijn in plaats van student. De drempel van de ondersteunersruimtes moet laag zijn. Door de begeleiders kan ondersteund worden bij psychosociale problemen, studenten kunnen examens inhalen, de ruimte is prikkelarm voor bijv. studenten met problemen in het autistisch spectrum. Volgend jaar zal er ook aandacht zijn voor intensieve begeleiding bij keuzeproblemen. De focus op de locatie Sterrenlaan ligt bij autisme en psychosociale problemen. Op de locatie Vijfkamplaan ligt de nadruk meer op planning en structuur aanbrengen.’

Lees hier meer.

Inspiratie nodig? Kijk dan eens hier.