De sleutel tot succes: Vind hier good practices om voortijdig schoolverlaten te voorkomen!

De sleutel tot succes!
06-06-2016    Redactie    Nieuwsberichten

Met trots presenteert het programma nieuwe good practices opgeleverd door de diverse projecten. Ook dit schooljaar is hard gewerkt om voortijdig schoolverlaten in onze regio te voorkomen. De aanpak is divers en resulteert daarom in verschillende good practices die te downloaden zijn in de productencatalogus ‘VSV? Dit werkt!’.

Specifieke aanpak vertalen naar de eigen situatie
De goede resultaten en de specifieke aanpak, begeleiding of inhoud kan vaak vertaald worden naar andere opleidingen en doelgroepen. Deze good practices zijn bekend, ze draaien al enige tijd, hun ervaringen zijn waardevol en het belangrijkste is: ze leveren resultaat op, minder ongediplomeerde schoolverlaters. Deze sleutel tot succes gaat hopelijk leiden tot meer succes voor onze jongeren in deze regio.

Voorbeelden
Ga bijvoorbeeld aan de slag met het nog beter ‘Signaleren van VSV’, verzorg een ‘Sollicitatietraining’ voor 3e en 4e jaars vmbo leerlingen, geef ouders ondersteuning bij huiswerkactiviteiten van de zoon of dochter met een training ‘Leer leren voor ouders’, houd contact met oud VSV’ers middels de ‘Belactie verloren zonen en dochters’, etc.

Gebruik van de productencatalogus
Alle beschikbare materialen zijn vrij te downloaden. Al eerder zijn er voorbeelden, methodes en aanpakken vermeld. Nu is dit uitgebreid. Het zou immers jammer zijn als iedere professional opnieuw het wiel zou moeten uitvinden. Het programma kent 5 thema’s te herkennen aan een eigen kleur, namelijk;

Blijf in verbinding; ga in dialoog met de student en schep voorwaarden voor een goed pedagogisch klimaat
Coach naar werk; begeleid jongeren naar een leerwerkbaan
Ontwikkel aantrekkelijk onderwijs; daag de jongere uit
Geef ouders een stem; betrek ouders bij het onderwijsproces
Maak ruimte voor de keuze; goede oriëntatie op opleiding en beroep

 

Je kunt alle producten op één pagina bekijken of klikken op een thema. Kies vervolgens een good practice die je wil bekijken. Je vind een beschrijving en een product (download pdf) eventueel aangevuld met bijlagen.

Bedankt!
Via deze weg wil het ondersteuningsteam alle betrokken projectleiders, projectmedewerkers, onderwijsprofessionals, leerplichtambtenaren, RMC-medewerkers, hulpverleners, trainers, en alle anderen die een bijdrage geleverd hebben aan het tot stand komen van de producten hartelijk bedanken voor de inzet!
Klik hier om naar de productencatalogus te gaan.