Verslag kennisdelingsbijeenkomst thema 'Doorstroomcoach'

De succesverhalen en de valkuilen van doorstroomcoaches
02-02-2016    Redactie    Nieuwsberichten

Nadat we, door Saskia Daamen, van het Plein College Nuenen, van harte welkom geheten zijn beginnen we met de bijeenkomst.

De volgende mensen stellen zich voor: Sabina van Loo, Linda Heemstra en Marielle Verhoeven, adviseur RMC bij de Gemeente Eindhoven. Lieseth van den Eijnden, Imke van Gerven, Conny Leijten en Janneke Toemen van de afdeling Studentbegeleiding van het Summa College. Conny en Janneke werken daarnaast als doorstroomcoach.

Machiel Kneppers is loopbaancoach bij Become. Wilma Verzeijl is contactpersoon VO voor SUMMA ZDI. Joyce van Dommelen is doorstroomcoach voor ROC Ter AA. Muriel van Rijswijk is van het Stedelijk College, Simone Slagboom werkt als decaan voor het Christiaan Huygens. Tate Meurs, opleidingsdirecteur MAVO, en Jos Beerens als doorstroomcoach van MAVO naar HAVO van het Sondervick College.

Vanuit het Plein College Nuenen waren Jan Vervoort, decaan en Jeanet de Haas vanuit het zorgteam aanwezig.

Wat is een doorstroomcoach?

Het doel van de middag is: informeren en input inventariseren 

Naar aanleiding van een filmpje waarin leerlingen c.q. studenten en docenten aan bod komen lichten we de ervaringen toe die we hebben opgedaan bij het PIus- X College.

Overstap van VO naar MBO (ROC West Brabant)

Daarnaast hebben we een toelichting gegeven op de taak en de werkwijze van een doorstroomcoach, de succesverhalen en de valkuilen.

Vragen stellen…
Daarna zijn we in drie groepen uiteengegaan.

Joyce van Dommelen, doorstroomcoach van ROC Ter AA, en Conny Leijten, doorstroomcoach van het Summa College, hebben alle vragen beantwoord die in de groep leefden als het gaat om de daadwerkelijke uitvoering van de taken. 

Anke Coolen, projectondersteuner Doorstroomcoach, heeft bij ROC Ter AA al zo veel ervaring opgedaan met dit project dat zij alle vragen rondom organisatie en facilitering kon beantwoorden.

Tevens zijn de pluspunten en de risico’s van een doorstroomcoach door de deelnemers in kaart gebracht. Deze overwegingen nemen we mee in de uitrol van het project.

De pluspunten en risico’s

Pluspunten

 • Meer succes voor studenten
 • Het vertrouwen tussen vmbo en mbo wordt groter
 • Het is een steuntje in de rug voor kwetsbare leerlingen
 • Het geeft leerlingen vertrouwen
 • Er is veel meer aandacht voor de leerlingen
 • Er is ruimte voor de begeleiding van de individuele leerling
 • De student wordt niet meer in het diepe gegooid
 • Er is meer warme overdracht & terugkoppeling
 • Zo ontstaat al een vroege determinatie van uitval
 • Minimalisering van de “verkeerde keuze”
 • Ontzorgen van de studieloopbaan begeleider
 • Via de doorstroomcoach is het veel makkelijker om de juiste lijntjes te vinden
 • Meer betrokkenheid van ouders is mogelijk
 • Scholen leren elkaar kennen
 • Terugkoppeling over de leerling/student gaat zo veel makkelijker
 • De communicatie tussen het VO en mbo wordt beter
 • De leerling belandt eerder op de juiste plek

Risico’s

 • Het is belangrijk te waken voor een overlap met de decaan, SLB ‘er of zorgcoach
 • Het is belangrijk dat de coaches van Summa College en ROC Ter AA goed contact hebben
 • Hoe blijft de facilitering van de doorstroomcoach gewaarborgd?
 • Het is belangrijk dat dit ingebed wordt op de langere termijn
 • Is de doorstroomcoach en het invullen van een doorstroomportfolio niet dubbel?
 • Sturing vanuit het MT gericht op implementatie is een voorwaarde
 • Is het geen lapmiddel voor tekortkomingen in het bestaande doorstroomsysteem?
 • Je moet ervoor waken dat de doorstroomcoach een intermediair is

De reacties 
Al bij binnenkomst kwamen mensen snel met elkaar in gesprek. Bij de gespreksrondes zijn heel veel vragen en ideeën naar voren gekomen. Een kwartier per ronde was eigenlijk te kort gezien de enthousiaste en ook kritisch opbouwende inbreng.

Naar aanleiding van deze middag zijn nog scholen bij het project aangehaakt. Op het moment, waarop dit verslag is opgesteld, zijn er 11 VO-scholen die gebruik gaan maken van een doorstroomcoach.

Een beschrijving van het project is hier te vinden.