Meer een eerdere bewustwording van wat een reële mogelijkheid is voor een leerling

De M&N-route
28-04-2015    Redactie    Nieuwsberichten

De wet maakte het makkelijker om door te stromen van mavo naar havo. Maar alleen de eis van een gemiddeld cijfer geeft geen garantie voor slagen op de havo. In het tweede leerjaar wil zo’n 50- 60% van de mavo leerlingen doorstromen naar havo. Vooral de ouders van allochtone leerlingen vinden dit belangrijk. Het percentage dat de overstap succesvol maakt is echter veel kleiner. ‘Wat moet ik dadelijk met alle kinderen die het niet gaan halen?’ dacht Jeroen.

Jeroen kwam op het idee voor de M&N-route door een praktijkverhaal over de overstap van vmbo naar havo uit het boekje ‘Good Practices’ van het ‘project Stimulering LOB’ . Het boekje kan je hier downloaden.

Vooral gericht op bewustwording
De M&N-route is vooral gericht op een eerdere bewustwording van wat een reële mogelijkheid is voor een leerling. In leerjaar twee van de mavo starten we daarom met voorlichting naar de ouders en de leerlingen over de drie routes waaruit kan worden gekozen te weten:

  • De mbo-route
  • De M-route (maatschappij en economie/cultuur)
  • De N-route (natuur en gezondheid/techniek)

Aan het einde van periode een geeft de vergadering van leerjaar twee mavo een indicatie van de meest waarschijnlijke route voor een leerling. Na de derde toets week geeft de vergadering een advies met betrekking tot de routes. Naar aanleiding van onder andere cijfers, werkhouding, huiswerk attitude en zelfstandigheid wordt een advies gegeven over de mbo-route of de M&N-route. De leerling en zijn ouders ontvangen dan een plaatsingsformulier waarin staat aangegeven in welke route een leerling zich bevindt. Dit kan dus de M&N-route zijn (havo) zijn of de mbo-route. Een leerling heeft soms weinig inzicht in zichzelf of heeft (nog) niet de juiste werkhouding. We hebben hierover dan ook een gesprek met de leerling en de ouders. Onze insteek is ‘je mag het willen en we gunnen het je van harte maar je zit in onze ogen in de mbo-route’.  We leggen dan ook uit hoe ons advies tot stand is gekomen.

M&N-route specifieke aandacht voor havo
In leerjaar 3 wordt het LOB programma deels algemeen, deels per route vorm gegeven. Dit betekent een LOB programma met drie routes en een digitale portfolio. De leerlingen zijn verspreid over alle klassen. Bij de M&N-route is er tijdens het LOB programma specifieke aandacht voor zaken die met de havo te maken hebben en maken leerlingen extra opdrachten. Ook is er bijvoorbeeld voorlichting over de havo en vertellen (ex)havo-leerlingen over hun eigen ervaringen. Dit alles is om meer bewustwording te krijgen bij de leerling én de ouders.

Aan het einde van leerjaar drie mavo hebben we dan alle havisten in beeld. In leerjaar vier mavo maken alle leerlingen in de havo routes de Rekentoets havo en de leerlingen in de havo routes hebben een ‘havo-meeloopdag’ in plaats van een ‘mbo-meeloopdag’. De leerlingen die niet in de havo route gezeten hebben, maar die bijvoorbeeld in het vierde leerjaar pas bedenken dat ze naar de havo willen, volgen voor aanvang in havo vier, tijdens de zomervakantie, verplicht een inhaaltraject wiskunde.

Aan het begin van schooljaar vier van de havo vindt er een warme dossieroverdracht plaats door de oud-mentoren van vier mavo en de nieuwe mentoren vier havo.

Op deze manier zorgen we er voor dat de doorstroom naar de havo zo soepel mogelijk verloopt.

Download Praktijkvoorbeelden routevmbo havo