Brug tussen het VMBO en MBO

Doen en delen
05-12-2013    Redactie    Nieuwsberichten

Marjolein Soeteman van het Christiaan Huygens aan het woord

Op 24 oktober kwam werkstroom 3, doorlopende leerlijnen, bij elkaar. De focus van het programma verschuift van onderzoeken naar doen en delen. ‘Wat we moeten doen dat weten eigenlijk wel. ‘We gaan ons nu richten op concrete resultaten, er is ruimte voor “brede” projecten en directe actie op leerlingen die uitvallen. Gericht op leerlingen, gericht op dingen doen dus. Tijdens de bijeenkomst werd hier over gesproken.

Naast praktische zaken zoals het voorstellen van de nieuwe programma manager, informatie over bijstelling van het programma en de projectopzet was er ook ruimte voor het delen van leuke ideeën en inspirerende verhalen.  Allemaal met het doel om een brug te slaan tussen het VMBO en MBO: om samen de voortijdige schooluitval tegen te gaan.  

Warme overdracht
Deelnemers waren het er over eens dat een ‘warme’ overdracht van leerlingen/ van groot belang is.  Hier kunnen we een belangrijke stap zetten op de vroegtijdige uitval van studenten tegen te gaan. 

Een betere afstemming tussen het VMBO en MBO is hierbij van groot belang. Als problemen bij de overdracht duidelijk zijn dan kan er direct gekeken worden naar mogelijke oplossingen. Vaak is er bij een intake gesprek geen openheid van zaken door student en ouders. Ze zijn bang dat ze niet worden aangenomen met een ‘labeltje’. Dit kan veel problemen veroorzaken en uiteindelijk uitval veroorzaken.  De informatie is dus niet als selectiemiddel maar om te organiseren dat een student de juiste ondersteuning krijgt vanaf het begin van de start van de opleiding.

De weg leren vinden
Daarnaast moet de nieuwe studenten hun weg leren vinden in het MBO. Dat is een grote overgang. Een ander gebouw, een nieuw systeem, nieuwe klasgenoten, docenten, er komt veel op de nieuwe studenten af. Hierbij wordt het grote nut van een meeloop dag gezien. Studenten kennen al een beetje de weg, zien al bekende gezicht, weten waar ze moeten zijn met vragen. Ze voelen zich dan veel minder snel verloren. Een goede start is van belang bij het uitgaan van schooluitval. Vaak zien de VMBO scholen dat studenten in de eerste weken in de nieuwe opleiding nog even terug op ‘honk’. Ze komen vertellen wat ze lastig vinden, leuk vinden, etc. Er wordt gesproken over de mogelijkheden van een structurele ‘terugkomdag’. De decaan kan dan ook checken ‘wat heb je gemist’, ‘wat moeten we extra doen? ‘, etc.

Kennis delen en inspiratie op doen
Tijdens de bijeenkomst bruiste het van de ideeën, van het beroepsbeeld verbeteren tot problematiek van lesstof die niet aansluit tussen VMBO en MBO . Het was een inspirerende bijeenkomst. Werkgroep 3 was voor de laatste keer in deze samenstelling bij elkaar.  De projectorganisatie wordt organisatorisch verdeeld en voortgang gesprekken vinden voortaan individueel plaats met de projectondersteuners.  Er wordt gezocht naar een alternatief wat meer aansluit bij de behoeften van de scholen en dat meer gericht is op kennisdeling. We blijven dus kennis delen, inspiratie van elkaar op doen en good practices uit wisselen!