Doorstroom havo 4 naar 5

Doel Voorkomen van afstroom door het bevorderen van de leerling doorstroom naar havo 5, ook al voldoen zij niet aan de overgangsnormering.
Thema Blijf in verbinding
Omschrijving

In havo 4 schommelt het percentage zittenblijvers landelijk steeds rond de 20 %. Bij dit percentage zit ook een groep leerlingen die vermoedelijk wel de capaciteiten heeft maar nog niet voldoende gemotiveerd was om dit te tonen. In het huidige systeem moeten zij het hele jaar opnieuw doen. Dit is niet de meest efficiënte oplossing en voor de betreffende leerlingen zeker niet de meest motiverende. We lopen daarmee het risico dat leerlingen voortijdig uitvallen of dat zij ongemotiveerd lessen verstoren.

Schoolsoort havo
Aanpak Individuele aanpak & groepsaanpak
Contactschool Heerbeeck College
Download(s) Product pdf