Themanummer over nieuw VSV-convenant

Drop in nr.9
11-10-2012    Redactie    Nieuwsarchief

Met dit convenant zet Zuidoost Brabant de aanval op voortijdige schooluitval met dubbele energie voort. Omdat de resultaten in de vorige convenantperiode tegenvielen is dit keer voor een andere aanpak gekozen. Om te beginnen is de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van VSV meer in handen komen liggen van de scholen. In de afgelopen vier jaar waren de gemeenten de regisseur van het beleid.

Nog een verschil is dat dit keer in deze regio gekozen is voor vier doelgroepen en thema’s (ook wel ‘programmalijnen’ en ‘werkstromen’ genaamd) waar zich veruit de meeste problemen rond VSV concentreren. Die vier zijn:

 

  • Uitval BBL
  • Uitval MBO, niveau 3 en 4
  • Doorlopende leerlijnen VO/MBO
  • Overbelaste jongeren
    (waaronder de plusvoorzieningen)

Elke werkstroom wordt aangestuurd door een zogeheten ‘werkstroomtrekker’. In dit nummer stellen zij zich aan u voor.
Het convenant legt de lat hoog en de doelstellingen zijn ambitieus. Om er enkele te noemen: zo moet het aandeel afvallers op het MBO niveau 1 terug van 32,5% nu naar 22,5 % in 2015. Voor MBO 2 zijn deze percentages respectievelijk 13,5% en 10 % en voor MBO ¾ 4,25% en 2,75%.