Waar doen we het ook alweer voor?

Een substantieel verschil
11-04-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Het nieuws staat er vol over Abdel H., een Eindhovense jongeman van 20, doodgeschoten tijdens zijn mislukte poging om een juwelier in Deurne te overvallen. Abdel H. was een voortijdige schoolverlater. In 2011 heeft hij zijn opleiding op een ROC afgebroken. Is er een verband?

Het CBS concludeerde in een rapport dat voortijdig schoolverlaters ruim zes keer zo veel kans hebben om in aanraking te komen met de politie dan jongeren die het onderwijs met een startkwalificatie verlaten. Het verhaal van Abdel H. maakt meteen weer duidelijk waarvoor we het doen, waarom we bezig zijn met ‘aanval op uitval’. We kunnen wellicht niet alle jongeren ‘redden’ maar beslist wel een substantieel verschil maken.

Voortijdig schoolverlaten (VSV) gaat relatief vaak samen met problemen op andere terreinen, zoals werkloosheid en criminaliteit. Zo komen jongeren zonder startkwalificatie zes keer zo vaak in aanraking met de politie als jongeren die wel met een startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten. Ook is de werkloosheid onder de jongeren zonder startkwalificatie bijna twee keer zo hoog. Binnen de groep werkloze voortijdig schoolverlaters komt zelfs 12 procent in aanraking met de politie, terwijl dit aandeel voor de niet­werkloze jongeren met startkwalificatie op 2 procent ligt.

Het aantal voortijdig schoolverlaters begint te dalen, dat is goed nieuws. Maar we zijn er nog niet, het aantal moet verder omlaag om een grote groep jongeren in Nederland een betere toekomst te geven. De problematiek van VSV is complex en er zijn geen makkelijke en eenduidige oplossingen. Wil jij frisse ideeën? Bezoek eens een inspiratiesessie waar je met nieuwe ideeën terug naar de eigen school gaat. Of bezoek op 16 april de vsv-conferentie ‘ken jij je leerling’, met inspirerende voorbeelden uit VSV projecten en een uitdagende inleiding van Ronald Hünneman.

Het belang van terugdringen van voortijdige schoolverlaters is groot. Door jongeren in een vroeg stadium te signaleren en te begeleiden zorg je ervoor dat ze later niet werkloos bij de gemeente aankloppen en in aanraking komen met justitie. In plaats van misdadigers kweken werken we aan hardwerkende burgers.