Goede aftrap eerste bestuurlijke werkconferentie!

Eerste bestuurlijke werkconferentie VSV
07-03-2013    Redactie    Nieuwsberichten

Monaïm Benrida (Accountmanager VSV bij het ministerie van OCW)
aan het woord tijdens de levendige paneldiscussie

Op 22 februari jl. heeft de eerste bestuurlijke werkconferentie VSV plaatsgevonden bij Gemeente Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst kwamen de diverse verantwoordelijke partijen uit het onderwijs en gemeenten bijeen om verdere stappen te zetten om de VSV-problematiek aan te pakken en terug te dringen.

Power
Tijdens deze middag werd er een presentatie gehouden door Lenie Scholten, wethouder Jeugd, Welzijn en Zorg van de gemeente Eindhoven. Tijdens deze presentatie lichtte ze toe wat er al gedaan wordt in de regio Zuidoost Brabant. Er zijn belangrijke stappen gezet om het vroegtijdig schoolverlaten terug te dringen. Maar ze gaf ook aan dat er meer preventief te werk gegaan moet worden en er meer “power” op gezet moet worden.

Aanspreken(d)
Vervolgens gaf Bart Eigeman van B3O (bezinnen, bezielen, bewegen in ondernemen, onderwijs , overheid) en voormalig wethouder van ‘s Hertogenbosch een presentatie met veel interactie. Met deze presentatie met als titel “Aansprekend werken aan resultaat” liet hij zien hoe je iemand kunt aanspreken door aansprekend te zijn. Als je de VSV-problematiek aan wilt pakken, moet de taal worden gesproken van deze doelgroep. Aansprekend zijn is doeltreffender dan aanspreken.  

Workshops
Na de presentaties was het tijd voor de workshops.Er waren een viertal workshops, de deelnemers konden zich voor één van deze workshops inschrijven:
* Workshop 1, Jos Hegeman: Uitval in de BBL
* Workshop 2, Peter Lavrijssen: Uitval in MBO 3 en 4
* Workshop 3, Frits van de Wiel: Doorlopende leerlijnen VMBO-MBO
* Workshop 4, Monaïm Benrida: Plusvoorzieningen naar een breder Plusaanbod   
Aan deze workshops is een grondige analyse aan voorafgegaan met bijbehorende aanbevelingen en conclusies. Deze zijn tijdens de workshops uitgebreid aan bod gekomen.

De V van Vertrouwen
De workshops waren een goede voedingsbodem voor een levendige paneldiscussie. Verschillende V’s hebben de revue gepasseerd: VSV, VO, VMBO, Verzuim, Verbeteringen en Verwachtingen maar de V van Vertrouwen is het belangrijkst. Met name het vergroten van wederzijds vertrouwen tussen het vmbo en mbo door elkaars onderwijs- en leerlingkenmerken beter te leren kennen en een kijkje te nemen in elkaars “keuken”.

Weer een stap verder
Tijdens de paneldiscussie worden er concrete afspraken gemaakt die meteen opgepakt gaan worden.
Belangrijke punten hierin zijn:

  •  het beter vaststellen van wederzijdse verwachtingen van vmbo en mbo bij de overstap van leerlingen naar het mbo. Hierin moet het doorstroomportfolio een effectievere rol krijgen.
  • Het keuzeproces in het vmbo waarbij ook rekening wordt gehouden met het arbeidsperspectief van opleidingen en de effecten die dat heeft op het aannamebeleid bij het mbo is
  • Het versterken van de ouderbetrokkenheid
  • Verdiepend onderzoek naar verzuimgedrag van leerlingen als belangrijkste indicator van dreigende uitval
  • Het regionaal inrichten van een breder plusaanbod voor alle overbelaste jongeren in de regio, breder dan de aanwezige fysieke plusvoorzieningen
  • Het versterken van de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor het beter begeleiden van de leerlingen die een BBL volgen in het mbo
  • Betere samenwerking in de keten vmbo-mbo-gemeenten

 

Werk aan de winkel
Er is dus nog genoeg werk te doen om vroegtijdig schoolverlaten in Zuidoost Brabant verder terug te dringen. Wel mogen we alle aanwezigen van deze conferentie complimenteren voor alle inspanningen en feedback.