Merk je ook dat het woord LOB steeds vaker valt?

Ervaringen uitwisselen tijdens de bijeenkomst op vrijdag 6 november
21-09-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Tegenwoordig is het LOB beleid steeds belangrijker. LOB staat voor loopbaanoriëntatie en - begeleiding. Op veel verschillende scholen zijn decanen en anderen druk bezig met vorm geven aan het keuzeproces van de leerling. Een opleiding die past bij de belangstelling en de vaardigheden van de leerling biedt het meeste garantie op succes! Maar waar ligt die belangstelling nou? Steek je energie niet in het apart uitvinden van het wiel maar kom luisteren naar de ideeën die er al zijn en die goed werken.

Is LOB een mode woord?
“Elke school dient een LOB plan te kunnen overleggen voor de inspectie”

“Ons LOB beleid verandert door die nieuwe bovenbouw”

Tegenwoordig is het LOB beleid steeds belangrijker. Op veel verschillende scholen zijn decanen en anderen druk bezig met vorm geven aan het keuzeproces van de leerling. 

Dit is niet alleen maar ingegeven door de veranderingen in de regelgeving maar veel meer vanuit de overtuiging dat een goede keuze veel beter bijdraagt aan een succesvolle afronding van de studie. 

Een opleiding die past bij de belangstelling en de vaardigheden van de leerling biedt het meeste garantie op succes! Maar waar ligt die belangstelling nou? Wat is er allemaal te doen na het (V)MBO? Welke opleiding of beroep sluit het beste aan op de vaardigheden?

Dit zijn vragen die centraal staan tijdens de oriëntatie op de vervolgkeuze.

Welke ideeën zijn er allemaal al ontwikkeld?
Het afgelopen schooljaar zijn er verschillende projecten opgestart, ondersteund door het programma Aanval op schooluitval, die gericht zijn op het maken van een juiste keuze. 

Er zijn initiatieven die rechtstreeks invloed hebben op het proces bij de leerling zoals; het versterken van het zelfbeeld door middel van een training of het oefenen van intake gesprekken, het aanpassen van het LOB programma aan het schooladvies.

Op andere plekken is er een docenttraining ontwikkeld waarbij aandacht is voor het voeren van goede LOB gesprekken, er zijn coaches aangesteld om leerlingen te begeleiden en er is op verschillende scholen een meer intensieve samenwerking ontstaan tussen het VO en het MBO.

Daarnaast zijn er waarschijnlijk veel andere ideeën die zijn ontwikkeld om de leerling zo goed mogelijk te helpen bij zijn zoektocht naar een passende vervolgstudie. Deze zijn niet als project aangemerkt maar dragen er wel toe bij dat de leerling op de juiste plek komt.

Kom ook naar de bijeenkomst met het thema “Maak ruimte voor de keuze”
Aandacht voor de leerling en zijn of haar keuze is niet iets van de laatste tijd. De manier waarop die keuze vorm krijgt is steeds aan verandering onderhevig. 

Elke school is op zijn eigen manier bezig met het begeleiden van leerlingen. 

Ons uitgangspunt is; steek je energie niet in het apart uitvinden van het wiel maar kom luisteren naar de ideeën die er al zijn en die goed werken.

Is er bij jullie op school een fijne werkwijze of hebben jullie ergens een goede ervaring mee? Voel je vrij om vooraf aan te geven dat je je verhaal wil komen vertellen. Hoe meer ervaringen er uitgewisseld worden des te interessanter wordt de bijeenkomst op vrijdag 6 november van 14.30 tot 16.30 uur. Aanmelden kan hier

hier, hier en hier kun je inspirerende good practices vinden over het thema ‘maak ruimte voor de keuze.’