De nieuwe programmadirecteur VSV ZOB

Even voorstellen: Annie van Doremalen
29-09-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Op 1 september is Annie van Doremalen gestart in de functie van programmadirecteur Voortijdig Schoolverlaten (VSV) voor de regio Zuidoost Brabant. We maken kennis met de vrouw die dit programma gaat aanvoeren en stelden enkele vragen aan Annie. 

Wat is je achtergrond?
In mijn functie van schooldirecteur scholen bij het Summa College heb ik de laatste 15 jaar leiding gegeven aan verschillende scholen. Het terugdringen van schooluitval is altijd een punt van aandacht geweest voor mij. Als school directeur had ik VSV in mijn portefeuille en besteedde daar Summa College breed aandacht aan. De samenwerking met de VO scholen hebben altijd mijn hoogste prioriteit gehad. De ervaring en kennis die ik in deze rollen heb opgedaan, en de netwerken die ik tot mijn beschikking heb, helpen me nu bij het goed leiding geven aan de projecten van VSV in de regio Zuidoost Brabant

Wat is je ambitie?
Het talent van iedere jongere benutten! Sommige jongeren lopen niet een recht pad, rechtdoor van VMBO naar MBO naar diploma, maar nemen omwegen. Vraagstukken als ‘heb ik een goede opleiding gekozen’ bijvoorbeeld kunnen voor een omweg zorgen. Jonge mensen hebben zo aan het begin van hun loopbaan soms nog aarzelingen en twijfels. Of komen moeilijkheden tegen op hun weg die ze niet alleen kunnen overwinnen. We zorgen er voor dat jongeren die extra hulp nodig hebben ook daadwerkelijk die hulp krijgen en zo de kans krijgen om hun schoolloopbaan af te ronden. Het is zaak dat óók die jongeren met een diploma de opleiding verlaten.

Waarom is dit zo belangrijk?
Er is natuurlijk het belang voor de jongere zelf: met het behalen van een diploma, voelen ze zich zelfverzekerd, hebben ze zelfvertrouwen en hebben ze voldoende bagage om een vervolgstap te zetten.  Maar er is een breder belang: onze Brainport regio heeft goede medewerkers nodig, burgers die bijdragen aan de samenleving in het algemeen en de regio Eindhoven/Kempenland en Helmond/Peelland in het bijzonder. De maatschappij is er bij gebaat als we VSV terug dringen.

Wat zie je als grootste uitdaging bij de uitvoering van het convenant?
Het is een uitdaging om tot goede samenwerking te komen met de verschillende partijen. Dat gaat niet vanzelf en daar werken we hard aan. Er is al veel aandacht voor het samenwerken van gemeenten, VO scholen  en MBO scholen. Dit is heel belangrijk, hoe beter we samenwerken, bijvoorbeeld door de doorstroom inhoudelijk goed te regelen en de overdracht, hoe groter de kans is dat de jongeren hun diploma behalen. Het is iets dat we samen moeten doen. Ook ouders en bedrijven spelen een belangrijke rol, hiermee zou ik de samenwerking graag nog vergroten.

Waar zie je kansen op succes bij de uitvoering van het convenant?
De gedrevenheid van de mensen rond het convenant is groot. Iedereen wil het morgen beter doen dan vandaag en iedereen ziet het belang van het terugdringen van schoolverlaters. Dat biedt een mooie basis. Daarnaast hebben we veel goede en sterke docenten voor de klas. Dat is heel belangrijk. Bevlogen en betrokken docenten vormen de belangrijkste basis voor het goed doorlopen van de schoolloopbaan. Soms zijn er structuren en afspraken in organisaties waar docenten juist last van hebben om studenten goed te begeleiden. Ik probeer belemmeringen op te lossen. Daarnaast hebben we al veel ervaring opgedaan met diverse projecten en zijn er diverse good practices ontstaan die nu ook uitvoerbaar zijn in andere scholen. Ook de nieuwe projecten die er nu lopen zien er veel belovend uit. Ik heb er veel zin in en ga deze uitdaging graag met jullie aan.
Tot ziens!