Overtref je zelf!

Excellente studenten
24-11-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Er is veel aandacht in het onderwijs voor studenten die extra zorg nodig hebben. Tijdens de schoolloopbaan raken we echter ook studenten kwijt omdat ze niet kunnen excelleren. Die studenten moet je iets extra’s kunnen bieden.

Ik ben in gesprek met Peter Berkers die bevlogen vertelt over het project ‘Overtref je zelf ’. Dit project gaat de studenten die willen excelleren dat extra bieden wat deze studenten nodig hebben.

Excellente student
‘Een excellente student is een kritische beroepsbeoefenaar die meer uitdaging wil en aankan dan het gangbare curriculum aanbiedt.’ zegt Peter. Maar hoe vind je die excellente studenten? ‘Het is geen kwestie van scouten. Het is niet zo dat je een excellente student herkent omdat hij allemaal 10-en haalt. Dat ligt veel complexer.’

Voor de minor ‘Overtref jezelf’ schrijven zich eerste jaars studenten in die vinden dat ze te weinig uitgedaagd worden in het reguliere programma. Ze melden zich hier zelf voor aan. De doelgroep zijn de studenten die willen excelleren in de opleiding. Het zijn studenten die het beste uit zichzelf willen halen, helemaal voor de opleiding gaan, écht gemotiveerd zijn en zelfsturend handelen. Ze zijn alert en zuigen alle informatie op die ze nodig, zijn vaak ook breder geïnteresseerd, ze willen overal wat van weten en ze stralen passie uit! De eerste informatie bijeenkomst is met de ouders er bij.

Uitdagende opdracht
De studenten krijgen een eigen uitdagende opdracht die meer eist op het gebied van zelfstandigheid, ondernemendheid, creativiteit, doorzettingsvermogen, netwerken en samenwerking. De opdracht daagt de student uit om in een levensechte context in samenwerking met anderen een prestatie neer te zetten. Voorbeelden van opdrachten zijn: organiseer een evenement, voer een actie uit voor een goed doel, voer een onderzoeksopdracht uit voor een gemeente, bedrijf of vereniging.

Na afloop van de opdracht vindt er een evaluatie plaats waarin de studenten hun verworven inzichten met betrekken tot zelfstandigheid, ondernemerschap, creativiteit, doorzettingsvermogen, netwerken en samenwerking presenteren. Ze ontwikkelen zichzelf tot een excellente professional: ze kunnen inhoudelijk extra verbreden en verdiepen, breiden hun netwerk uit, voeren een echte opdracht uit en ontvangen een certificaat waarmee ze kunnen bewijzen dat ze een excellente professional zijn.

Groeiproces
De opleiding Summa Business start binnenkort met deze minor voor excellente studenten. In de toekomst wil Peter Berkers dit project ook graag multidisciplinair zien: samenwerking tussen verschillende scholen.

Het begeleiden van deze groepjes gebeurt door excellente docenten. Niet alleen de studenten worden aangesproken op persoonlijk ondernemerschap maar ook de docenten. Bovendien gaan de docenten uit van growth mindset en aanvonken in plaats van afvinken.  De docenten worden hiervoor ook geschoold. Een groeiproces voor iedereen die hier aan deelneemt!