Investeren in de diepte loont het meest bij VSV

Extra hulp en ondersteuning
25-10-2011    Redactie    Nieuwsarchief

Henk van den Broek - Het Commanderij College in Gemert

Zorg en loopbaan- of studiekeuze zijn de speerpunten die het Commanderij daarbij hanteert. Daarbij zijn sleutelrollen weggelegd voor de team intern begeleider, de loopbaan oriëntatie begeleider en de onderwijs ontwikkelaar. ‘De eerste zit dicht op de zorgstructuur binnen onze school en ontlast de mentoren door moeilijke leerlingen extra te ondersteunen. Dat werkt heel efficiënt. Vroeger hadden wij drie decanen. Die werden echter weinig opgezocht door scholieren. Nu zijn er negen loopbaanbegeleiders op ons VMBO.’

Als onderwijsinstelling heeft Commanderij College bewust gekozen voor versterking van de structuur in zijn VSV-beleid. ‘Op de lange termijn loont dat het meest’, vindt Van den Broek. ‘Investeren in de diepte’ noemt hij dat. ‘We hebben ons VMBO opgedeeld in 9 groepen van 150 leerlingen. Elke groep telt een teamleider en een team intern begeleider. Los daarvan is de mentor natuurlijk de centrale figuur voor de studenten. We functioneren daardoor dicht op de leerling.’

Een groot risico

De Gemertse VSV-contactpersoon blijft niettemin realistisch. ‘We gaan als school tot de grens van het mogelijke, maar er zal er altijd wel eens een uit de boot vallen. Je moet je beleid daarom niet projecteren op een score van 100%.’ In de schoolpraktijk van alledag merkt Van den Broek dat de aansluiting van het VMBO op het MBO ook in zijn regio de meeste hoofdbrekens veroorzaakt. ‘De overgang voor VMBO-ers is vaak enorm. Daar ligt een groot gevaar. In de regio Helmond hadden we daarvoor een mooi project om risicoleerlingen op tijd op te vangen. Iemand van het ROC Ter AA zat een half jaar bij ons om onze leerlingen voor te bereiden op hun nieuwe
school, en iemand van het VMBO zat een half jaar op het ROC om na de overstap nazorg te verlenen.’