Focus en passie voor techniek

Doel De instroom van vmbo’ers in technische mbo-opleidingen verhogen (12,5 procent hoger dan in 2012) en VSV’ers de kans geven een gedegen keuze te maken voor de techniek.
Thema Ontwikkel aantrekkelijk onderwijs
Omschrijving

Om de instroom van technici op peil te houden, worden in Nederland talloze initiatieven genomen. Focus en Passie voor Techniek is een van die initiatieven in deze regio. Het programma stelt keuzeprogramma’s 2 jaar (16-17 & 17-18) beschikbaar voor VSV’ers. 

Schoolsoort VO & MBO alle niveaus
Aanpak Individuele aanpak & Groepsaanpak
Contactschool Project Focus en Passie voor techniek (vmbo- en mbo-scholen en de technische topbedrijven uit de Brainportregio)
Download(s) Product pdf