Voorkom dat schoolverlaters verloren zonen en dochters worden!

Good practice; Belactie verloren zonen en dochters
06-06-2016    Redactie    Nieuwsberichten

Verloren zonen en dochters zijn jongeren in de leeftijdscategorie tot 23 jaar, die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten. Vanuit het VSV-programma is het initiatief genomen om de beweegredenen van de schoolverlaters te onderzoeken en/of deze jongeren terug te begeleiden naar school. Middels een belactie in samenwerking met het RMC.

Bevindingen
Uit diverse onderzoeken (*) blijkt dat ongeveer 33% van de voortijdig schoolverlaters binnen drie jaar terugkeert naar school. Bij het Summa College keert 46 % binnen een jaar terug naar school, bij ROC Ter Aa 27 %. De wil om terug te keren ligt bij het Summa College echter op ongeveer 60%. Mogelijk ligt dit nog hoger aangezien niet met alle vsv-ers contact plaats heeft gevonden. Een meerderheid geeft aan altijd al van plan te zijn geweest om ooit weer naar de schoolbanken terug te keren maar dat hun uitval niet te voorkomen was geweest.

Terugkeerders zitten niet stil
De periode zonder onderwijs blijkt jongeren te motiveren. In deze periode zitten de terugkeerders niet stil: ze doen werkervaring op, volgen een cursus of thuisstudie of er wordt gewerkt aan problemen. Preventie is belangrijk maar soms is uitval een tijdelijke situatie die benut kan worden voor persoonlijke ontwikkeling om weer gemotiveerd terug te keren naar het onderwijs. Dan is curatief beleid belangrijk: het begeleiden van de vsv-ers naar het onderwijs. Lang niet alle professionals zijn hierover optimistisch; zij verwachten dat terugkeerders notoire “niet-willers” zijn. Dit blijkt voor een grote meerderheid niet op te gaan: zij zijn succesvol te noemen.

Contact krijgen en houden
Gebleken is dat contact krijgen en behouden met de uitvaller en zijn omgeving belangrijk is. Met de omgeving worden ouders, familie, vrienden en ook zeker de werkgever bedoeld; een deel van de terugkeerders is door het werk dat zij deden in de periode zonder onderwijs namelijk geïnspireerd geraakt om een opleiding te gaan volgen die aansluit op hun werk.
Terugkeerders maken bij hun oriëntatie te weinig gebruik van de school als informatiebron en motivator; voorlichting vanuit scholen aan deze doelgroep en verbetering van de loopbaangerichtheid van de intake kunnen de vsv-ers helpen. Daarnaast is het van belang dat docenten geloven in de terugkeerders: juist deze jongeren hebben extra aandacht nodig! Ze zijn gemotiveerd om hun diploma te behalen !

Samenwerking in de regio
Uit het regionale onderzoek blijkt verder dat de gegevens waarmee gemeenten, DUO en ROC's werken, niet altijd overeenkomen. Dit is met name te verklaren doordat gewerkt wordt met verschillende systemen en terminologie. De ROC’s en gemeenten weten welke jongeren vsv-er zijn maar niet met alle jongeren is contact. Beide instanties hebben niet precies in beeld wat de dagbesteding is van deze jongeren met als gevolg dat de informatie en het signaal ontbreekt of deze jongeren terug willen keren naar school.
Wil je weten welk advies het projectteam geeft naar aanleiding van deze bevindingen? Of wil je het belscript gebruiken? Download dan hier het product in de productencatalogus VSV? Dit werkt!

(*)

  1. Onderzoek 1: Project verloren zonen en dochters Summa college Eindhoven en ROC ter Aa (najaar 2015). https://magic.piktochart.com/output/10697782-untitled-report 
  2. Onderzoek 2: Onderzoek beweegredenen voortijdig schoolverlaters uitgevoerd door Markteffect (maart 2015). 
  3. Onderzoek 3 : Analyse van onderwijsnummergegevens die door het landelijk Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.s.m. DUO is uitgevoerd (publicatiedatum 2011) 
  4. Onderzoek 4: Enquête onder voortijdig schoolverlaters die door het landelijk Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.s.m. DUO is uitgevoerd (publicatiedatum 2011). 


Bijlagen:
ECBO ’Verloren zonen & dochters’
ECBO ’Gevonden zonen & dochters’