Het schooljaar 2014 – 2015 loopt ten einde

Good practices delen
17-06-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Het schooljaar 2014 – 2015 loopt ten einde. Alle professionals zijn druk met het afronden en het organiseren van de activiteiten die ervoor zorgen dat leerlingen en studenten hun schooljaar/hun opleiding goed afsluiten.

Voor mij is het spannend of we erin geslaagd zijn het aantal VSV-ers terug te dringen. Ook dit jaar is er veel aandacht en zorg uitgegaan naar die leerlingen/studenten die tot de risicogroep behoren. Ook deze jongeren slagen er gelukkig steeds meer in hun opleiding met een diploma af te ronden. Docenten, begeleiders, zorg coördinatoren, teamleiders, ouders hebben in veel gevallen hand in hand gestaan om dit mogelijk te maken. Samenwerking en afstemming is vaak een voorwaarde voor dit succes. De voorbeelden van good practices delen we in de regio en dat is fijn. We hoeven niet iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden. Een paar voorbeelden licht ik graag toe:

  • Het ROC ter Aa is een aantal jaren gelden gestart met het project Doorstroomcoaches. Een samenwerking tussen de mentor van het VMBO en een mbo-coach, waarbij de vmbo-leerling die kwetsbaar is in de overstap vmbo-mbo extra begeleid wordt. Dit project is nu ook op kleine schaal gestart in de regio Eindhoven, bij het Summa College. In het schooljaar 2015 – 2016 zal dit project nog verder uitgebreid worden.
  • Vanuit het programma VSV wordt een verzuimagenda voor studenten van 18 jaar en ouder opgesteld. Deze kan straks als hulpmiddel en richtlijn gelden voor alle scholen. 80% van het aantal vsv-ers is 18 jaar en ouder. Verzuim is vaak een eerste signaal dat er iets speelt. Bij alle schoolverlaters is voorafgaand sprake van verzuim.
  • Versterking van het lob in het VO. Op grote schaal zie ik het VO haar mentoren trainen en bekwamen op dit onderdeel. Dit is veelbelovend, want bij de oorzaken van ongediplomeerde schooluitval zien we dat ruim een derde van het aantal studenten dat de opleiding verlaat, dit doet vanwege een verkeerde studiekeuze. Ook binnen het MBO dient de loopbaanbegeleider bekwaam te zijn op dit onderdeel, het proces van kiezen is nl vaak nog niet afgerond als ze starten met de MBO-opleiding.

Ook de komende jaren zal de aandacht en samenwerking nodig blijven, en deze is ook volop beschikbaar. Dat is een positieve waarneming. 

Voor nu wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het terugdringen van het aantal VSV-ers.

Annie van Doremalen

Meer voorbeelden van good practices vindt u op deze site in de productencatalogus.