Geïnspireerd en met nieuwe ideeën terug naar de eigen school

Hebben? Hebben? Zullen we delen?!
24-03-2014    Redactie    Nieuwsberichten

De laatste inspiratiesessie stond in het teken van concrete activiteiten rondom VSV beeldend maken. Elkaar laten zien wat er nu precies gebeurt in ons project VSV. De projectleiders van werkstroom 2 kwamen bij elkaar om elkaar te inspireren met producten en diensten die door de onderwijsteams zijn ontwikkeld. Projectleiders vertelden over de projecten waar men mee bezig is en dit werd onder meer ondersteund met filmpjes. Daarnaast werd er gesproken over wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat producten effectief blijven en geborgd worden: want ook als er geen subsidie gelden meer zijn, blijft het voorkomen van voortijdige schooluitval natuurlijk belangrijk.

Mooie verhalen werden er gedeeld op de inspiratiesessie. Onder andere verhalen over bewustwording en hoe je dat vertaalt naar beleid en inbedt in de schoolteams.

Zo was bij de opleiding artiest een gesprek, na een tweede negatief studieadvies, met ouders van een student een eyeopener voor het schoolteam. ‘Na een tweede negatieve studieadvies neem je afscheid van een student. Voor de ouders kwam dit als een donderslag bij heldere hemel. Dat was voor ons een leermoment. Het was voor ons duidelijk dat we iets anders hadden moeten doen. Het belang van contact met de student en de ouders, al heel snel bij de start van de opleiding én vooral ook contact met elkaar hebben, ook als het goed gaat, is voor ons nu heel belangrijk. We hebben echt het een en ander veranderd. En dat heeft resultaat. Het is nu voor iedereen veel duidelijker dat je samen de verantwoordelijkheid hebt en gesprekken lopen nu heel anders en veel constructiever. Dit zorgt echt voor minder uitval!’

Projectleiders vertelden over de projecten waar men mee bezig is en dit werd ondersteund met filmpjes en andere voorbeelden. Geïnspireerd en met nieuwe ideeën ging een ieder weer naar zijn eigen school om hun activiteiten binnen het programma VSV voort te zetten.

Wil je ook deelnemen aan een van de inspiratiebijeenkomsten? Dat kan! Neem dan contact op met Floortje van der Meer (f.vandermeer@summacollege.nl), Claudine Hogenboom (cml.hogenboom@summacollege.nl ) of Saskia Lemlijn (S.Lemlijn@roc-teraa.nl)