Succesvollere doorstroom van VO naar MBO

Het MBO komt naar je toe!
24-03-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Wilma Verzeijl

Met het project ‘het MBO komt naar je toe!’ heeft het cluster Zakelijke Dienstverlening van het Summa College de voorlichting naar VO leerlingen aangepast.

Was eerst de inhoud van de voorlichting vooral gericht op het ‘verkopen’ van de opleiding en het informeren over de structuur en inhoud van de opleiding, nu is de voorlichting meer gericht op ‘wat is Zakelijke Dienstverlening en wat heb je daarvoor nodig’. Het beroepsbeeld en de looks and feels van de opleiding staan nu bij de voorlichting centraal. VO scholen worden ook actief benaderd en er wordt samen gezocht naar duurzame samenwerkingsmogelijkheden met diezelfde VO scholen.

Bij de voorlichting laten ze studenten nu ook meer nadenken over de opleiding én of deze opleiding bij hun past. Deze manier van voorlichting geven heeft ook gevolgen voor de vorm van de voorlichting.

‘Vroeger hadden we een standaard PowerPoint presentatie die we op alle scholen gebruikten. In de loop van de tijd zijn we steeds minder sheets gaan gebruiken en deze zijn nu minder gevuld met informatie, maar meer opgebouwd om met leerlingen in gesprek te gaan. We sluiten nu beter aan bij de behoefte van de VO scholen. Iedere VO school geeft de informatievoorziening naar zijn leerlingen op een andere manier vorm. Sommige hebben verplichte avonden waar leerlingen en hun ouders zich kunnen inschrijven voor informatieblokken, houden speeddate middagen met de leerlingen, een beroepenmarkt of vragen ons een les te komen verzorgen. We sluiten nu aan bij de vorm die de VO scholen hebben’.

Er wordt nu ook veel meer aandacht besteedt aan het beroepsbeeld en de look and feels van de opleiding. ‘We nemen bijvoorbeeld een student mee die vertelt wat hij zoal doet op een dag op school. We maken een lesprogramma waarin leerlingen concreet aan de slag gaan met een opdracht uit de Zakelijke Dienstverlening. Bij zo’n lesprogramma worden dan bijvoorbeeld vier programma’s aangeboden waardoor de leerling met de diverse aspecten van Zakelijke Dienstverlening kennis maakt. Op die manier kan de leerling ervaren wat Zakelijke Dienstverlening is en welke eigenschappen je nodig hebt om de opleiding succesvol te kunnen afronden. We laten leerlingen ook onderzoeken of ze deze eigenschappen bezitten. We geven bijvoorbeeld een huiswerkopdracht mee waarmee ze zelf gaan onderzoeken welke eigenschappen ze hebben. We geven ze handvaten om heel bewust te kiezen voor een opleiding. Ook oefenen we het intake gesprek met leerlingen om ze te laten nadenken over de opleiding en zichzelf. Of studenten kunnen een dag meelopen met een opleiding. Van een standaard PowerPoint Presentatie zijn we dus overgestapt naar een grote diversiteit aan voorlichtingsvormen.’

Wilma vertelt enthousiast verder: ‘De samenwerking is gericht op het zo succesvol mogelijk laten doorstromen van de student door er voor te zorgen dat leerlingen een beter beroepsbeeld hebben van de opleiding en zich er van bewust zijn wat er nodig is om deze opleiding succesvol te kunnen doorlopen. Door deze samenwerking zijn leerlingen beter toegerust om goed te kiezen, is er een succesvollere doorstroom van VO naar MBO en is er minder uitstroom.’

Door een beter voorlichtingstraject komen leerlingen dus op een beter passende plek terecht en vermindert dus de kans op Voortijdig Schoolverlaten.