Doorstroomcoaches zijn er echt voor de leerling

Het project doorstroomcoaches
28-04-2015    Redactie    Nieuwsberichten

‘Het project doorstroomcoaches is het eerste VSV (Voortijdig Schoolverlaten) project waarmee we zijn gestart. ‘ verteld Anke. ‘We zijn gestart met het Vakcollege Helmond: een logische partner. We zitten in hetzelfde gebouw, 95% van de studenten stroomt door naar het ROC Ter AA en er was veel uitval bij de overstap.’

Warm welkom
Het doel van het project is om de leerlingen goed te volgen en te begeleiden tijdens het aanmeldproces en afsluiting van het VO en hen een warm welkom te bieden op het MBO, doordat niet alles nieuw is, maar er enkele bekende personen zijn die hen opvangen. Hierdoor wordt uitval voorkomen.

‘In januari/februari gaan we inventariseren welke jongeren op het VO gebaat zijn bij ondersteuning bij de overstap. Voor welke jongeren is de overstap naar het MBO een risico voor wat betreft uitval? Bij dit inventariseren worden zowel mentoren, decanen als zorgcoördinatoren betrokken. De jongeren worden gekoppeld aan een doorstroomcoach die hen begeleidt gedurende de laatste 6 maanden van het VO en de eerste 6 maanden van het MBO.’

Er wordt gewerkt met een tweetal coaches. Het duo van twee coaches, een van het VO en een van het MBO, staat los van de opleidingen maar richt zich op de overstap. Er wordt gekeken naar wat zou kunnen belemmeren in de overstap.

Hart onder de riem
‘Het eerste gesprek met de jongeren die voor dit project in aanmerking komen vindt plaats tijdens de ouderavond. De ouders én de twee coaches worden er dan meteen bij betrokken. Daarna wordt gekeken welke coach het beste bij deze student past. De doorstroomcoach begeleidt de student bij de laatste 6 maanden van het VO en de eerste zes maanden van het MBO. Er wordt een plan gemaakt en daarna vinden er op regelmatige basis gesprekken plaats tussen leerling en coach met allerlei onderwerpen van hoe het met de studie gaat, hoe het thuis gaat en welke zaken niet goed gaan. Ook tegenslagen worden samen opgevangen. Een student die bijvoorbeeld niet wordt aangenomen voor een opleiding wordt een hart onder de riem gestoken en er wordt samen naar een oplossing gezocht zoals bijvoorbeeld een BBL opleiding. ‘

Ben je goed aangekomen?
‘Na de vakantie wachten de twee coaches de leerlingen op bij het MBO. Dat kan zelfs letterlijk zijn als een leerling dit nodig heeft. Na een week wordt er nagevraagd hoe het is? Ben je goed aangekomen? En het halve jaar daarna worden ze nog een paar keer opgezocht. Kom eens praten, loop je ergens tegen aan? Hoe is de overstap gegaan? Voor iedere leerling wordt maatwerk geleverd.’

De uitval is door deze aanpak verminderd. Na een half jaar zijn deze leerlingen meestal nog wel op school. Na het eerste half jaar op het MBO wordt per student bekeken of deze zonder extra begeleiding vooruit kan. Kunnen ze al ‘losgelaten’ worden? Zo niet, dan wordt afgesproken welke extra begeleiding nog nodig is en wordt de begeleiding overgedragen.

Echt voor de leerling
Het project is steeds verder verbreed. We waren gestart met niveau 1 en 2 leerlingen maar ook niveau 3 en 4 leerlingen worden nu op deze manier begeleid als ze dit nodig hebben. Ook is er, naast het Vakcollege Helmond, samenwerking met andere VO scholen zoals het Varendonck College, IVO-Deurne, het Commanderij College en de VMBO-T/G scholen in regio Helmond.

Doorstroomcoaches zijn er echt voor de leerling. Het project biedt daarnaast vele voordelen. Er zijn zeer goede contacten en korte lijntjes tussen VO en MBO en je weet elkaar heel snel te vinden. Er is hier zeer zeker sprake van een warme overdracht. Problemen worden snel gesignaleerd en direct aangepakt. Eventuele problemen zijn voor de start van de opleiding op het MBO in beeld. Ouders zijn vanaf het begin betrokken bij het traject.

Wil je meer weten over dit project? Kijk dan ook eens hier.