Procedure indienen projectplan in het kader van VSV voor schooljaar 2014-2015

Indienen projectplan vóór 15 juni 2014
20-05-2014    Redactie    Nieuwsberichten


Deze maand is er weer een mogelijkheid om plannen in te dienen voor het uitvoeren van extra activiteiten/ projecten in het kader van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten voor het komende schooljaar. Het is het 3e en laatste convenantjaar.  (Lees de brief in bijlage 1)

Deze ronde nodigen wij ook uitdrukkelijk de VO scholen uit om een projectplan in te dienen.

We vragen geen uitgebreide projectplannen maar zo concreet mogelijke doelen en activiteiten die daartoe leiden. (Zie hiervoor voor Project A-4 bijlage 2)

In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen alle teams of kleine afdelingen een plan indienen, als ze dat maar samen doen met een andere school of instantie samen. We willen dat de banden tussen scholen, gemeenten en andere partners nog meer versterkt worden. Samen werkt beter en daagt uit tot niet conventionele aanpakken. Elkaar kennen en begrijpen en weten te vinden blijkt vaak al 50% van de oplossing.

De projectcriteria zijn dit jaar dan ook toegespitst op het gezamenlijk ontwikkelen en optrekken; kennis delen en jongeren op weg helpen en een extra eenduidige ondersteuning en begeleiding geven als ze dat nodig hebben. Het gaat om gerichte activiteiten, die leerlingen die meer risico lopen om uit te vallen concreet helpen. (De projectcriteria vind je in bijlage 3)

We hebben inmiddels veel good practices, dus je hoeft niet altijd het wiel uit te vinden. In de inspiratiebijlage vind je acties en activiteiten die werken en ook op de website vindt je goede ideeën. (Zie hiervoor bijlage 4).

Maak gebruik van deze mogelijkheid. Dien je plan in de vorm van het projectformat z.s.m. in, doch uiterlijk vóór 15 juni. Dan weet je nog voor de zomervakantie of je ermee aan de slag kunt. Let op of je plan voldoet aan de projectcriteria. Onder bepaalde voorwaarden kunnen bestaande projecten doorlopen, als de middelen nog niet geheel besteed zijn en als ze voldoen aan de nieuwe projectcriteria.

Heb je vragen; neem contact op met een projectondersteuner Claudine Hogenboom (cml.hogenboom@summacollege.nl), Floortje van der Meer (f.vandermeer@summacollege.nl) of Saskia Lemlijn (s.lemlijn@roc-teraa.nl) of met de programmadirecteur Anja Wassing (ajm.wassing@summacollege.nl).

We hopen dat velen deze kans benutten en een plan indienen. We wensen u veel inspiratie en succes.