Hoe help ik mijn kind kiezen?

Informatieavond voor ouders
18-04-2016    Redactie    Nieuwsberichten

Rol van ouders is zeer belangrijk
Het is voor jongeren lastig om keuzes te maken en de gevolgen daarvan te overzien. Toch moeten ze al op jonge leeftijd keuzes maken die bepalend zijn voor hun toekomstige loopbaan. Uit onderzoek blijkt dat de rol van ouders bij de studiekeuze van hun zoon of dochter zeer belangrijk is. 43% van de jongeren ziet zijn ouders als belangrijkste hulp. De rol van ouders wordt ook gewaardeerd: jongeren geven hun ouders hiervoor een 7,8 als cijfer. De rol van ouders is dus essentieel bij de studiekeuze van de jongeren.

Informatieavond voor ouders
Ouders vinden het begeleiden van het keuzeproces niet altijd eenvoudig en zijn vaak zelf ook zoekende. Ouders vinden de overstap en het studiekeuzeproces spannend en vragen zich af hoe ze kunnen helpen bij het maken van een goede keuze. Het Summa College helpt ouders met behulp van informatieavonden op weg.

Kiezen vraagt om motivatie
Aan de ouders wordt uitgelegd dat kiezen om motivatie vraagt. Maar helaas weet niet iedere jongere al hij wat hij wil worden. De keuze die ze moeten maken staat ook vaak nog ver van ze af en ze zijn met andere dingen bezig. Daarbij komt motivatie ook in fases. Ouders kunnen hierbij helpen, niet door het proces over te nemen maar vooral structuur te bieden, te begeleiden, te sturen, te helpen én kritische vragen te stellen. Er is ook heel veel informatie beschikbaar en de jongeren zien door de bomen het bos niet meer. Een handige site die hierbij kan helpen is www.mbostad.nl. En betekenisvolle ervaringen helpen ook bij het keuzeproces.

Handige checklist
Tijdens de informatieavond wordt ook deze handige checklist aangereikt:

 • ik heb een open dag bezocht
 • ik heb een dag meegelopen en /of een student gesproken
 • Ik heb vergelijkbare opleidingen bezocht
 • ik voldoe aan de toelatingseisen
 • ik heb mijn studiekeuze met anderen besproken
 • ik weet welke van mijn kwaliteiten voor deze opleiding nodig zijn
 • ik weet welke vakken ik tijdens deze opleiding krijg
 • ik heb een goede indruk van een lesweek
 • ik weet welke beroepen ik kan gaan doen na deze opleiding
 • ik heb een goed gevoel over mijn studiekeuze
 • ik heb er zin in

Het MBO is anders dan het VMBO
In het tweede deel van de avond worden de verschillen tussen VMBO en MBO toegelicht. Hoe zit het MBO in elkaar? Wat zijn de verschillen met het VMBO? Hoe krijg je een beter beeld van de opleidingsmogelijkheden? Hoe werken het aanmelden en de intake? Maar er komen ook praktische zaken aan bod zoals kosten, studiefinanciering en persoonlijke begeleiding. Het belang van een plan B wordt ook benadrukt. Door allerlei omstandigheden kan het voorkomen dat je kind niet op de opleiding van de eerste keuze geplaatst kan worden.

Het belang van goed kiezen
Een goede studiekeuze is van groot belang voor een succesvolle schoolloopbaan en het voorkomen van voortijdig schooluitval. Veel MBO-instellingen richten zich bij de informatievoorziening op de leerlingen die binnen nu en 2 jaar een studiekeuze moeten maken.

De reacties van de ouders op deze informatieavond was zeer positief.
Foto’s van deze avond kunt u hier zien.