Hoe help ik mijn kind kiezen?

Informatieavonden voor ouders
09-11-2015    Redactie    Nieuwsberichten

De rol van ouders is van groot belang bij de studiekeuze van hun zoon of dochter. Ouders vinden dit begeleiden echter niet altijd eenvoudig. Het infopunt van het Summa College helpt ouders op weg tijdens informatieavonden voor ouders. 

Een goede studiekeuze is van groot belang voor een succesvolle schoolloopbaan en het voorkomen van voortijdig schooluitval. Veel mbo-instellingen richten zich bij de informatievoorziening op de leerlingen die binnen nu en 2 jaar een studiekeuze moeten maken. Uit onderzoek blijkt dat voor veel leerlingen de ouders hun belangrijkste adviseurs zijn.

Jongeren waarderen de inbreng van hun ouders
Ouders hebben een unieke rol in het studiekeuzeproces van hun zoon of dochter. De visie van de ouders op zijn of haar persoonlijkheid benadrukt weer andere aspecten dan die een mentor, decaan, vriend of vriendin ziet. Hoewel ouders soms de indruk hebben dat hun inbreng niet op prijs gesteld wordt, blijkt uit verschillende onderzoeken dat ouders wel degelijk een belangrijke rol spelen. Jongeren waarderen de inbreng van hun ouders. Ouders vinden het begeleiden van dit studiekeuzeproces echter niet altijd eenvoudig.

Vragen van ouders
Aan welke informatie hebben de ouders behoefte en wat kunnen mbo-instellingen doen om ouders nog beter te ondersteunen bij de studiekeuze van hun kind? Ze hebben bijvoorbeeld vragen als ‘hoe begeleid ik mijn kind in de studiekeuze en wat is mijn rol daarbij’, ‘hoe zit het mbo in elkaar?’, ‘welke opleidingsmogelijkheden zijn er’ en ‘hoe werkt aanmelden en de intake? Het Summa College organiseert daarom informatieavonden voor ouders.

Wij helpen ze op weg
Berny Wijsman, werkzaam bij het infopunt van het Summa College: ‘Ouders vinden het begeleiden van het keuzeproces niet altijd eenvoudig en zijn vaak zelf ook zoekende. Vooral in de periode november/december zien we veel belangstelling voor deze informatieavonden. Ouders vinden de overstap en het studiekeuzeproces spannend en vragen zich af hoe ze kunnen helpen bij het maken van een goede keuze. Wij helpen ouders op weg met deze informatieavonden.’

Reacties zeer positief
Tijdens de informatieavond komt de overstap van vmbo naar mbo aan bod én hoe je als ouder je kind helpt kiezen. ‘Het mbo is anders als het vmbo. ’ zegt Berny. ‘Ouders weten vaak ook niet niet zo goed hoe het mbo in elkaar steekt en we helpen ouders aan informatie zodat ze hun zoon of dochter kunnen helpen kiezen.’ Ook het keuzeproces en de rol van de ouder komt in de informatieavond aan bod. Het belangrijkste advies van Berny aan ouders: ‘Bied structuur en inzicht. Neem het proces niet over, maar begeleid, stuur, help en stel kritische vragen!’

Vorig schooljaar hebben ruim 150 ouders deze informatieavonden bezocht en de reacties hierop waren zeer positief.

Ben je een ouder en heb je interesse in een informatieavond? Klik dan hier.