Verzuim…ben je ook op zoek naar de gouden tip?!

Inspiratiebijeenkomst thema verzuim op vrijdag 16 oktober
21-09-2015    Redactie    Nieuwsberichten

In de afgelopen jaren zijn veel scholen bezig geweest met het terugdringen van verzuim. Verzuim is een van de belangrijkste signalen van voortijdig schoolverlaten. Ondanks alle inspanningen zijn er nog studenten die veel verzuimen.  

Voorbeelden van initiatieven die zijn ontwikkeld
Een aantal voorbeelden van projecten die zich richten op het terugdringen van verzuim zijn:

Pedagogisch Conciërge; de conciërge is de spil bij de omgang met studenten. Hij kent elke student, spreekt hen aan als ze tijdens de les door de gang lopen, maakt afspraken met de student bij frequent te laat komen, weet wat er speelt bij de studenten en houdt zich op het verzuimgedrag. Hier vind je meer informatie over dit project.

Enquête verzuim; de enquête is gericht op het achterhalen van de oorzaken van verzuim. Pas als de mentor/SLB’er deze goed in beeld heeft kunnen er afspraken worden gemaakt met de student/leerling. Op die manier is het mogelijk om aan het verzuim te werken. Hier vind je meer informatie over dit project. 

Leerplicht RMC; (18+);  leerplicht plus ambtenaren zijn voor een aantal dagdelen fysiek op de scholen aanwezig. juist studenten van 18+ worden benaderd als die ongeoorloofd afwezig zijn. Met name deze groep is een risico. Zij ervaren niet altijd meer de noodzaak om nog naar school te komen. Met deze studenten worden afspraken gemaakt zodat gewerkt kan worden aan verbetering. Dit zogenaamde lik op stuk beleid werkt erg goed. 

Wat vergeten we?
Ondanks alle inspanningen zijn er nog studenten die veel verzuimen. Bij de aanvraag van nieuwe projecten blijkt dat verschillende scholen echt nog wel aan het zoeken zijn naar een oplossing. 

Wie heeft er de gouden tip?
Het blijkt vaak dat in gesprek met anderen hele goede ideeën naar voren komen voor een aanpak van het probleem. Of er zijn bij scholen al andere goede plannen uitgewerkt die op andere scholen ook heel goed zouden werken.

We willen jullie dan ook van harte uitnodigen om deze gouden tip te brengen of ideeën op te doen tijdens de bijeenkomst op vrijdag 16 oktober van 14.30 tot 16.30 uur op het ROC Ter Aa. Aanmelden kan hier