Hoe verminderen we de schooluitval bij MBO niveau 3-4 BOL opleidingen van Summa College & ROC Ter AA?

De route naar succes?

Dit gaan we doen om te zorgen dat studenten het beste uit zichzelf halen:

 • Afspraken nakomen, zo geef je het voorbeeld! Vergaderdraaiboek voor docenten tijdens de studentbesprekingen.
 • Didactiek verbeteren: Good practice in docenten duo’s.
 • ‘Parents matter’, ouders worden al bij de intake betrokken zodat moeilijke gesprekken later in de schoolcarrière ook mogelijk zijn.
 • Wat vinden onze studenten eigenlijk van de BPV? Onderzoek naar stage beleving.
 • De intaker als gastheer/ -vrouw.
 • Zomercursus: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?
 • Voorlichten in plaats van werven: de student en docent als voorlichter.
 • Krachtige leeromgeving creëren: Docententeam kijkt in de spiegel en inspireert elkaar met oa bevlogen sprekers uit de eigen organisatie, TED talks en onderzoek naar andere onderwijsvormen.
 • Kansrijke terugkeerders. Geeft 18+ studenten de kans opnieuw te studeren met voorbereidend half jaar en kinderopvang voor de kinderen van studenten.
 • Sociaal cultureel werk nieuwe stijl (ZZP): 040projects.
 • Loopbaanbegeleiding: Van zitten op de achterbank via het instellen van de tomtom naar zelf sturen.
 • Beroepsbeeld als fase A van de opleiding, met manifestatiedag.
 • Student betrokkenheid door studentlunches met de teamleider.
 • De trein: Visualiseert het leerproces.
 • De loopbaandialoog richt zich op concrete ervaringen van de student gevoerd door een expert op het gebied van loopbaanbegeleiding.
 • De AMN test als startpunt voor individuele begeleiding.
 • De zorgcoordinator als ’coach on the job’ voor zorg-coaches.
 • Studenten aanspreek punt, de onderwijassistent die helpt bij praktische vragen.
 • Visie vorming op ouderbetrokkenheid: Wat verwachten ouders?
 • Opleiding info gids voor student & ouder. Intern is dit een spiegel die zorgt voor een andere mindset in het onderwijsteam.
 • Een student coordinator die ’slecht nieuws’ gesprekken voert met de student.

Tags