Gelukkig is er ook al veel dat wel goed werkt

Inspiratiesessie ‘intake’
17-01-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Bij de inspiratiesessie van werkstroom 3 kwamen vertegenwoordigers van VO en MBO scholen samen om de intake onder de loep nemen. Wat werkt er niet aan de intake? Wat kunnen we daar aan doen? Wat werkt er wel?  Er was veel herkenning bij ‘wat werkt er niet’ én goede ideeën over wat je kan doen om de intake en de overdracht te verbeteren. Veel werkt ook al wel: er waren inspirerende voorbeelden.

Je moet elkaar vertrouwen
Dat we open en eerlijk naar elkaar toe zijn als VO en MBO is erg belangrijk. Daarvoor moet je een goede relatie met elkaar hebben. Het beeld is nu dat bijvoorbeeld doorstroomportfolio’s onvolledig worden ingevuld en dat er dingen achter gehouden worden. Maar ook dat als je open en eerlijk bent, een MBO opleiding snel zegt ‘oh nee, daar beginnen we niet aan’. De basis voor open en eerlijk is dat je elkaar vertrouwt. Als de een zegt ‘dat kan ze echt wel aan’ of ‘dit kind is echt niet geschikt voor een dergelijk soort opleiding’ moet je op deze uitspraak kunnen vertrouwen .

Elkaar kennen is ook een belangrijke voorwaarde voor een goede intake en overdracht. Dit ‘elkaar kennen’ kun je  bevorderen door een docent uit te wisselen tussen VO en MBO. Maar het is ook al leerzaam om eens twee lessen bij een collega mee te kijken in het VO of MBO. ‘Zo gaat het in een les, zo gaat het dus op de gang, zo gaat het dus met huiswerk’. Dat maakt veel inzichtelijk.

Goede ideeën en gelukkig is er veel dat wel goed werkt
Er is behoefte aan een evaluatie van de intake na een half jaar. Kijk eens naar ‘waar zit die student na dat half jaar’. Dat maakt inzichtelijk of je iets gemist hebt en daar kun je lering uit trekken.

Ook meeloopdagen zijn nuttig.  Sommige leerlingen beginnen met een verkeerd beeld aan een opleiding. ‘Ik ga naar de ICT opleiding want ik houd van gamen’. Meeloopdagen kunnen zorgen dat verwachtingen en werkelijkheid beter met elkaar overeen komen.

Een ’intakemarkt’ is ook een mogelijkheid om dingen goed met elkaar af te stemmen: alle partijen zijn dan persoonlijk aanwezig en dit maakt zaken afstemmen veel makkelijker.

Bij de opleiding techniek wordt gewerkt aan het  er uit halen van het knipmoment: er zijn doorlopende leerlijnen VO-MBO van 7 jaar.

 Duidelijk is dat we nu niet meteen alles kunnen oplossen. Gelukkig is er ook al veel dat wel goed werkt, ‘er zit er wel eens eentje niet goed op z’n plek maar honderden zitten wel goed’.

Van elkaar leren en elkaar inspireren
De inspiratiebijeenkomsten zijn niet alleen interessant voor mensen die direct betrokken zijn bij een VSV project maar voor iedereen op de werkvloer die zich direct bezig houdt met het terugdringen van uitval. De inspiratiebijeenkomsten zijn een kans om van elkaar te leren, dilemma’s te bespreken, ideeën op te doen en elkaar te inspireren. Wil je ook een keer meedoen of wil je iets delen? Graag!