Integratieklas

Doel Meer leerlingen in het reguliere onderwijs les geven
Thema Ontwikkel aantrekkelijk onderwijs
Omschrijving

Leerlingen die voorheen les volgden op het speciaal onderwijs (cluster 3), kunnen les volgen in de integratieklas. Het is een arrangement van het samenwerkingsverband dat gehuisvest in een reguliere school.

Schoolsoort V(S)O (zeer moeilijk lerende kinderen, cluster 3)
Aanpak Groepsaanpak
Contactschool Vakcollege Helmond, IVO-Deurne, Antoon van Dijkschool
Download(s) Product pdf