Je ziet ze groeien!

Intercedent arbeid
10-02-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Voor het volgen van een BBL-opleiding heeft een student een leerbaan nodig. Een student die geen leerbaan kan vinden, kan dus ook niet met de opleiding starten. Shirley Timmermans begeleidt BBL-studenten die nog op zoek zijn naar een leerbaan. Daarnaast begeleidt Shirley studenten die hun leerbaan dreigen te verliezen. Verliezen van de werkplek betekent namelijk voortijdig stopzetten van de opleiding. Naast het begeleiden van besteedt zij veel aandacht aan de relatie met potentiële werkgevers en ketenpartijen.

Vinden van een baan
Jongeren die zich voor een BBL-opleiding bij ROC Ter AA hebben ingeschreven, maar er niet in slagen zelfstandig een leerbaan te vinden worden geholpen om met succes te solliciteren. Dit gebeurt in individuele gesprekken, maar ook in groepsbijeenkomsten.

Tijdens zo’n groepsbijeenkomst wordt bijvoorbeeld een sollicitatietraining verzorgd. Daarbij is er aandacht voor hoe je een baan zoekt, hoe je netwerkt, hoe je internet gebruikt en hoe je je presenteert.

Naast de groep studenten die even op weg geholpen moet worden is er ook een groep die gebaat is bij intensievere begeleiding. Er kunnen allerlei problemen spelen, zoals psychische problemen, adhd, autisme of problemen in de thuissituatie. Soms zijn problemen zo groot dat er eerst moet worden doorverwezen naar andere hulpverleners.

Behouden van een baan
Maar niet alleen is er aandacht voor het vinden van een baan. Ook het behouden van een baan is van belang. Jongeren die tijdens hun BBL-opleiding hun leerbaan verliezen en/of dreigen te verliezen worden door Shirley geholpen.

Samenwerking
Naast het begeleiden van de Student is er ook veel aandacht voor de relatie met potentiële werkgevers. Deze worden bijvoorbeeld geattendeerd op de mogelijkheden die een BBL-student biedt. Samenwerking met ketenpartijen zoals bijvoorbeeld UWV, Werk en Inkomen, Gemeente, RMC en Leerplicht is van groot belang als er een route uitgezet moet worden voor jongeren die terug willen in het onderwijs.

Borging project
Om het project te borgen worden succesvolle trajecten vastgelegd en tijdens teambijeenkomsten en intervisiegesprekken besproken met collega’s.

Je ziet ze groeien
Een BBL-er is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan. En dat is nogal wat. Zelfs voor mensen met werkervaring is dit vaak nog moeilijk. Door veranderingen bij het UWV is er nog maar weinig ruimte voor persoonlijke begeleiding van werkzoekenden. Jongeren zijn vaak onzeker. "Waarom zou een werkgever mij willen? Ik heb geen ervaring!", denken ze vaak.  Tijdens het traject zie je ze groeien. Het succesvol bij elkaar brengen van student en werkgever geeft veel voldoening!

Ook de maatschappij is gebaat bij jongeren die een BBL-leerbaan vinden, behouden en hun studie succesvol afronden. We hebben deze jongeren straks hard nodig op de arbeidsmarkt!