Verbinding is de sleutel tot succes!

Kennen en zien van de jongere
01-02-2016    Redactie    Nieuwsberichten

Het gaat dan ook om in verbinding komen en blijven met jouw leerlingen en studenten. Zoals Carlos van Kan in zijn onderzoek ‘Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval’ aangeeft, start het vroegtijdig signaleren met kennen en zien van de jongere.

Eén van de belangrijkste signalen van voortijdig schoolverlaten is verzuim. In de kennisdelingsbijeenkomst van vrijdag 16 oktober 2015 bij ROC Ter AA in Helmond stond dat onderwerp dan ook centraal. In de afgelopen jaren zijn veel scholen bezig geweest met het terugdringen van verzuim. Ondanks alle inspanningen zijn er nog steeds studenten die veel verzuimen.

Verzuim kan een teken zijn dat de jongere niet op de goede plek zit. Maar hoe blijf je dan in verbinding met jongeren die aangeven een verkeerde keuze te hebben gemaakt of een time-out nodig hebben? Dat was het startpunt van de bijeenkomst met als onderwerp ‘Plusklassen’. Opvang in een andere klas kan een oplossing zijn.

Ook de overstap van VO naar MBO is een periode waarin de verbinding soms verbroken wordt. ROC Ter AA in Helmond heeft goede resultaten geboekt met het project ‘Doorstroomcoach’. Om ook de regio Eindhoven te informeren en te enthousiasmeren is er speciale aandacht voor dit project middels een inspiratiebijeenkomst. Inmiddels kunnen we melden dat maar liefst 11 scholen in de regio Eindhoven samen met het Summa College deze werkwijze overgenomen hebben. Meer kun je hier over lezen.

Meer lezen over het thema ‘blijf in verbinding’? Bekijk hier de nieuwste artikelen over dit thema: